100 nye lektiecaféer på bibliotekerne skal styrke integrationen

Alle landets kommunale biblioteker kan nu søge om tilskud til at oprette lektiecaféer for tosprogede og andre interesserede børn.

Baggrunden for ordningen er, at mange børn og unge har brug for en støttende hånd i skolearbejdet, og med sin næsten ubegrænsende adgang til viden i både bøger og elektroniske medier samt ekspertise i at finde relevant information har biblioteket gode rammer for en lektiehjælpsordning.
 
Det primære mål med lektiehjælpsordningen er at styrke dansk sprog hos tosprogede børn og medvirke til, at flere etniske unge opnår tilfredsstillende skolekundskaber og fuldfører en uddannelse.
 
Støtteordningen er det første resultat af en ny samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.
 
Gennem de sidste 4 år har et bredt udsnit af folkebibliotekerne udviklet en række tilbud til flygtninge og indvandrere – bl.a. sprogstimulering, vejledning i jobsøgning, pc-værksteder, lektiecaféer, læseklubber, nyhedsfortolkning, og samfundskundskab. Der er sket en bred national formidling af de opnåede erfaringer. Således havde 96 ud af landets 221 biblioteker særlige tilbud til flygtninge og indvandrere i september 2005.
 
Det er på den baggrund, at Integrationsministeriet og Kulturministeriet har indgået samarbejdsaftalen og opfordrer kommunerne til aktivt at bruge biblioteket som et sted, hvor etniske minoriteter kan få en viden og redskaber, der kan hjælpe dem ind i samfundets fællesskaber og demokratiske traditioner som f.eks. skoler og arbejdspladser, i lokalsamfundet, i foreningslivet, i kulturlivet samt i de politiske partier og andre demokratiske organer, ligesom de også kan mødes med kommunens andre borgere – både uformelt, men også til debatter og (tvær)kulturelle arrangementer.

Kulturminister Brian Mikkelsen siger:

”Undersøgelser viser, at etniske minoriteter bruger biblioteket mere end befolkningen som helhed. Potentielt betyder det, at bibliotekerne kan spille en positiv rolle i integrationen”.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj siger:

”I mine øjne er biblioteket en unik institution, fordi alle kan mødes på lige fod og neutral grund”.
 
Bibliotekerne kan hos Biblioteksstyrelsen søge økonomisk støtte til etablering af lektiehjælpen i samarbejde med frivillige lektiehjælpere og skoler, samt til videreudvikling af lektiehjælpsordningerne med uformelle læringsaktiviteter for børnene og deres forældre så som sprogstimulering af børn på 6-8 år, pigeklubber, aktiviteter til udvikling af et aktivt medborgerskab hos børnene og deres forældre, erhvervsvalgsarrangementer m.v. Til hvert af bibliotekernes betjeningssteder kan der søges om op til 50.000 kr. BiblioteksCenter for Integration og Integrationsministeriets kampagne Brug for alle Unge er parat til at hjælpe bibliotekerne med rådgivning, konkret hjælp i etableringsfasen, kontakt til frivillige organisationer, koordinering på tværs af landet samt erfaringsopsamling og -formidling.

Yderligere oplysninger:

BiblioteksCenter for Integration (SBCI)
Kontakt: områdeleder Flemming Munch eller  Susanne Linton, tlf.:  44 73 46 04
www.statsbiblioteket.dk/sbci

Brug for alle unge
Kontakt: konsulent Nader Arian eller specialkonsulent Mark Bang Kjeldgaard, tlf.: 33 92 33 80
www.brugforalleunge.dk
 
Biblioteksstyrelsen
Kontakt: bibliotekskonsulent Ann Poulsen eller specialkonsulent Inger Frydendahl, tlf.: 3373 3373
www.bs.dk/lektiehjaelp