12 MIO. KR. TIL BREDDEIDRÆTTEN

Som opfølgning på Breddeidrætsudvalgets rapport har kulturminister Carina Christensen indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at søsætte et nyt samarbejde med kommunerne under overskriften breddeidrætskommuner.

 

De kommuner, som udvælges til at blive breddeidrætskommuner, skal virkeliggøre flest mulige af Breddeidrætsudvalgets visioner inden for en to-årig periode. På grund af geografiske og befolkningsmæssige forskelle vil Breddeidrætsudvalgets 42 forslag i varierende omfang være relevante i forskellige kommuner. Der vil derfor blive givet stor metodefrihed for kommunerne med hensyn til, såvel hvilke af de 42 forslag man vil arbejde med, som hvordan man i kommunen vil føre forslagene ud i livet.
 
Kulturministeriet vil inden sommerferien offentliggøre de nærmere kriterier for at blive breddeidrætskommune. Herefter vil kommunerne få mulighed for at indsende deres ”bud” med frist i det tidlige efterår. På den baggrund vil der blive udvalgt et antal kommuner, som i de kommende år kan kalde sig breddeidrætskommuner. Der vil følge penge med til de udvalgte kommuner. Men kommunerne skal samtidig også selv bidrage med medfinansiering.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
”Målet med det nye initiativ er at få kommunerne på banen i forhold til Breddeidrætsudvalgets forslag. Vi har i Kulturministeriet gode erfaringer med at have kommunerne som nære medspillere på andre kulturområder. Det ligger lige til højrebenet at gøre det samme på idrætsområdet.”
 
Idrætspolitisk ordfører for Venstre Troels Christensen siger:
”Jeg vil opfordre alle kommuner til allerede nu at kridte skoene – og at begynde at indtænke bud på at deltage i et samarbejde med Kulturministeriet om at blive breddeidræts-kommune i forhold til planlægning og budgetter for 2010!”
 
Idrætspolitisk ordfører for Konservative Per Ørum Jørgensen siger:
”Det er utroligt vigtigt, at vi får så mange gode ideer frem i lyset som muligt i forhold til at styrke breddeidrætten i Danmark. Vi skal have særligt fokus på de socialt udsatte børn, der dyrker alt for lidt idræt. Netop denne gruppe kan i særdeleshed høste frugterne ved at bruge idrætten til at få mere livsglæde i hverdagen.”
 
Idrætspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti Karin Nødgaard siger:
”Breddeidrætten er af uhyre stor betydning for både socialt samvær og den enkeltes sundhed. Jeg synes derfor det er meget glædeligt, at vi nu kan komme i gang med at følge op på Breddeidrætsudvalgets anbefalinger. Nu gælder det om at få de gode ideer ført ud i livet, og det er jeg sikker på, at et frugtbart samarbejde mellem kommunerne og Kulturministeriet kan medvirke til.”
 
Som led i opfølgningen på Breddeidrætsudvalgets rapport afsættes også midler til projekter vedrørende skoleidræt og til en pulje til udvikling af internetbaseret booking af idrætsfaciliteter samt til en undersøgelse af idrætssvage gruppers idrætsdeltagelse.
 
Læs mere om Breddeidrætsudvalgets 42 forslag
 
Yderligere oplysning:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Kontorchef Bente Skovgaard Kristensen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 68
Idrætspolitisk ordfører for Venstre Troels Christensen, tlf.: 33 37 45 65
Idrætspolitisk ordfører for Konservative Per Ørum Jørgensen, tlf.: 33 37 42 11
Idrætspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti Karin Nødgaard, tlf.: 33 37 51 25