1,2 MIO. KR. TIL IGANGSÆTNING AF FRIBYER I DANMARK

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at afsætte 1,2 mio. kr. til kommunernes drift af fribyordningen i en toårig forsøgsperiode. Kommunerne skal kunne ansøge om støtte fra en opstartspulje, som skal administreres af Statens Kunstråds Litteraturudvalg.

Der kan uddeles et tilskud på 1,2 mio. kr. ligeligt fordelt til 4 kommuner, som forpligter sig på at yde husly til en forfulgt forfatter i en toårig periode. Alle landets kommuner har mulighed for at søge om støtte fra puljen.
 
Midlerne til opstartsordningen stammer fra de opsparede midler til aktiviteter, udgivelser, etc. til fribyordningen på i alt 2 mio. kr. De resterende 800.000,- kr. er fortsat reserveret til aktiviteter, udgivelser, arrangementer i forbindelse med fribyforfatternes ophold.
 
Regeringen og Dansk Folkeparti finder det afgørende, at Danmark bidrager til at fremme demokrati og respekten for det enkelte menneskes frihedsrettigheder i de lande, hvor undertrykkelse af demokratiske rettigheder, herunder ytringsfriheden, finder sted. Fribyordningen er et vigtigt redskab i dette mål, og regeringen og Dansk Folkeparti opfordrer derfor kommunerne til at få sat gang i ordningen.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:
"Vi er nu blevet enige om, at fribyordningen har brug for et skub fra statens side for at komme ordentligt i gang. Derfor opretter vi denne opstartspulje til kommunernes drift af fribyordningen. Jeg håber, at kommunerne nu vil gribe initiativet og få skabt nogle erfaringer med ordningen, så vi i Danmark kan støtte den vigtige sag, som fribyordningen handler om – forfulgte forfatteres ytringsfrihed. Det ville være flot, hvis vi nu endelig med fribyordningen kan markere, at vi i Danmark bakker fuldt op om forfatternes ytringsfrihed og gør en indsats for at sikre den."
 
Ordførere:
Troels Christensen, Venstre, tlf.: 33 37 45 65
Helle Sjelle, Konservative, tlf.: 33 37 42 05
Karin Nødgaard, Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18