1257 blade får tilskud til distribution fra ny støtteordning

Kulturministeriets nye distributionsstøtte Bladpuljen er blevet godkendt af EU-kommissionen, og 1257 blade og tidsskrifter er berettigede til tilskud i 2004.

Det er Bladpuljens fordelingsudvalg, som har vurderet, om ansøgningerne opfylder kriterierne for kulturstøtteordningen, jf. bekendtgørelse nr. 527 af 2. juni 2004. Udvalget består af professor dr. jur. Peter Blume, direktør i Dansk Fagpresse Christian Kierkegaard og forskningschef på Det Kgl. Bibliotek John T. Lauridsen. I alt behandlede udvalget 1515 ansøgninger.
 
Bladpuljens oprettelse skal ses i sammenhæng med bortfaldet af den såkaldte portostøtte, som blev ophævet med virkning fra den 1. marts 2004.
 
Støtteordningen giver tilskud til blade og tidsskrifter af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion. Formålet er at bevare den mangfoldighed af blade, der i dag bidrager til demokratisk debat og kulturel og samfundsmæssig oplysning, eller som fremmer foreningslivet.
 
De 28,4 mio. kr., der er i puljen i 2004, fordeles mellem de tilskudsberettigede blade. Tilskuddet udregnes i forhold til det antal eksemplarer, som hver især udsender.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er overordentlig glad for, at Kommissionen nu har truffet en positiv afgørelse i bladpuljesagen. Det betyder, at de mange foreninger og organisationer rundt i landet, som har søgt om støtte fra bladpuljen, kan gå på sommerferie og samtidig vide, om deres ansøgning er blevet imødekommet. Hele 83 % af ansøgerne lever op til de fastsatte kriterier og de kan se frem til at modtage et tilsagnsbrev med en aconto-udbetaling fra Biblioteksstyrelsen en af de nærmeste dage.”
 
Yderligere oplysninger om bladpuljen fås hos sekretariatsleder Inger Frydendahl, Biblioteksstyrelsen, tlf. 3373 3326 og via følgende link bs.dk/bladpuljen