12,8 mio. kr. til nye aktiviteter på danske museer

51 museer modtager støtte fra Kulturministeriets strategiske udviklingspulje. Støtten spænder vidt fra udvikling af sprogundervisning over humor og satire i hovedstaden til museers aktive rolle i udvikling af kystturismen i det sydvestlige Jylland.

Kulturminister Marianne Jelved glæder sig over den store faglige og geografiske spredning blandt projekterne.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Med puljen styrker vi de danske museer, der yder et vigtigt bidrag til Danmarks sociale og kulturelle udvikling. Jeg glæder mig over projekternes faglige og geografiske spændvidde – lige fra et projekt, hvor museer i Horsens, Viborg og Hobro adopterer skoleklasser for at udvikle samarbejdet mellem museer og skoler, til et projekt, hvor 7 museer fra Thy i nord til Lolland-Falster i syd er gået sammen om at kortlægge forandringsprocesser i landsbyer efter 1970. Projekter som disse er vigtige for den forsatte udvikling af vores museer og vores viden på kulturområdet.” 

Om Kulturministeriets strategiske museumspulje 

Kulturministeriets strategiske museumspuljepulje yder støtte til udvikling af museumsområdet. I 2015 er der bl.a. fokus på museernes samarbejde med uddannelsessektoren, museernes bevaring af deres samlinger og udvikling af museernes opgavevaretagelse og rolle i samfundet.

Kulturministeriet pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16