13 mio. kr. til digitalisering af kulturarven

Den danske kulturarv skal gøres tilgængelig på internettet, så alle danskere kan få glæde af blandt andet gamle danske film, arkiver og kunstskatte via computeren.

 

Til arbejdet med at digitalisere kulturarven er der afsat 13 mio. kr. i den aftale, som regeringen i dag har indgået med Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og SF om pengene fra efterårets auktion over licenser til tredjegenerations mobilnet. Nu vil kulturminister Brian Mikkelsen fordele pengene til digitalisering af dele af den danske kulturarv og dermed gøre kulturarven tilgængelig til undervisning, forskning og kulturel udvikling og oplevelse via internettet, samt sikre bevaringen af de ellers skrøbelige materialer.

”Det er altafgørende, at dansk kultur er tilgængelig på internettet, så alle kan opleve den via computeren hjemme i stuen og samtidig får mulighed for at bruge den som inspiration eller til videre arbejde med kultur. Derfor er jeg glad for, at de ekstra penge sætter endnu mere skub i arbejdet med at digitalisere dansk kultur ,” siger kulturministeren.

Mange samlinger på museer, biblioteker og arkiver er et skatkammer af viden og vidnesbyrd om den danske kulturarv, som er velegnet til digitalisering. Der kan være tale om billedkunst, kort, fotos, lydoptagelser og den offentlige sektors arkiver. Samtidig er der mulighed for at styrke udviklingen og digitaliseringen af så forskellige kulturaktiviteter som virtuelle museumsudstillinger, digital adgang til den danske filmskat og elektronisk formidling af kirkebøger og folkefortællinger.

Yderligere oplysninger: 

Pressechef Jakob Høyer: 3392 3598
Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen: 3392 3525