1,4 mio. kr. til idrætsprojekter for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Børn og unge anbragt uden for hjemmet dyrker mindre idræt og deltager mindre i foreningslivet end andre børn og unge.

Derfor har Kulturministeriet og Velfærdsministeriet bl.a. prioriteret denne gruppe af børn og unge i forbindelse med en årlig pulje på 10 mio. kr. i perioden 2005-2008 til idræt for vanskeligt stillede børn og unge.
 
Formålet med puljen er at støtte projekter, der sigter mod at gøre en målrettet indsats for at lette de anbragte børn og unges adgang til idrætslivet. Derfor er det idrætsforeningerne, der kan søge puljen, for at sikre, at denne gruppe af børn i højere grad involveres i idrætsforeningernes tilbud. Der var indkommet i alt fem ansøgninger. Tre af ansøgningerne fik tilskud.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg glæder mig over, at der er nogle idrætsforeninger, der har taget denne spændende udfordring op og er villige til at gøre en indsats for, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, også kan få del i en almindelig idrætsforenings spændende aktiviteter. Vi har en god fritids- og idrætskultur i Danmark, hvor idræt er for alle samfundsgrupper. Den tradition skal vi hele tiden arbejde på at bevare.”

Velfærdsminister Karen Jespersen udtaler:

”Det er rigtig godt, at idrætsforeninger og opholdssteder kan søge midler til idræt. Børnene har brug for at røre sig, og de har behov for at have venner uden for opholdsstedet. Og vi ved, at en sund fritid kan være med til at hjælpe utilpassede børn og unge. Jeg ser gerne endnu flere ansøgninger i fremtiden, så jeg vil nu sørge for, at opholdsstederne får bedre information om puljen, så der er flere, der får mulighed for at søge.”
 
Følgende idrætsforeningerne modtager projektmidler: Studenter Settlementets Boldklub (730.000 kr.), Viborg Idrætsråd (457.000 kr.) og Golfklubben Storådalen (237.750 kr.). 

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98, Kulturministeriet
Kontorchef Peter Schønning, tlf.: 33 92 35 68, Kulturministeriet,
Fuldmægtig Michael Winding, tlf.: 33 92 35 74 Kulturministeriet
Fuldmægtig Biørn Bakdal, tlf.: 33 92 41 58, Velfærdsministeriet