1.429.000 kr. i støtte af Provinspuljen til kulturprojekter i Storstrøms Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 1.429.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til tre projekter i Storstrøms Amt, som synliggør og styrker regionens identitet yderligere.

Det drejer sig om:

     

  • Maribo-udstillingen ”Udsigt til Guldalderen” og udgivelse af katalog. Projektet får 229.000 kr. i støtte.
  • Renovering og udbygning af Søllested Bio- og Kulturhus på Vestlolland. Projektet får 200.000 kr. i støtte.
  • Istandsættelse af Herskabsstalden, Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter ved Næstved. Projektet modtager 1.000.000 kr.

Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse:

”Storstrøms Amt har fremlagt en vifte af projekter, som vil bidrage til både at styrke og synliggøre regionen yderligere”.
”Projekterne vidner om, at regionen har en stærk identitet. Jeg er glad for at kunne yde et bidrag til nogle af regionens mange spændende og ambitiøse initiativer til glæde for både regionens indbyggere og for hele landet”

Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om Provinspuljen og de støttede projekter kan fås på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk eller ved henvendelse til pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel 33 92 98 13