1.475.000 kr. i støtte af Provinspuljen til kulturprojekter i Sønderjyllands Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 1.475.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til seks projekter i Sønderjyllands Amt, som synliggør og styrker regionens identitet yderligere.

 

Det drejer sig om:

     

  • Tilskud til restaurering af tørrelade/udstillingsbygning ”Jomfru Petersen” på Cathrinesminde Teglværk i Broager. Projektet får 225.000 kr. i støtte.
  • Videreudvikling af kulturprojektet Vadehavets Kulturelle Triangel, der omfatter Ribe, Tønder og Løgumkloster. Projektet får 50.000 kr. i støtte.
  • Formidlingsprojektet Duo Modus – ”Mobil Musik”. Projektet får 250.000 kr. i støtte.
  • Opera-events i Region Sønderjylland Schleswig. Projektet får 500.000 kr. i støtte.
  • Formidlingsprojekt på Midtsønderjyllands Museum i Gram. Projektet får 300.000 kr. i støtte.
  • Nyindretning/inventar for Sønderjyllands Symfoniorkester i Sønderborg. Projektet får 150.000 kr. i støtte.

Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse:

”Projekterne vidner om, at regionen har en stærk identitet. Jeg er glad for at kunne yde et bidrag til nogle af regionens mange spændende og ambitiøse initiativer til glæde for både regionens indbyggere og for hele landet”.

Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger

Flere oplysninger om Provinspuljen og de støttede projekter kan fås på Kulturministe-riets hjemmeside www.kum.dk eller ved henvendelse til pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel 33 92 98 13