150 MIO. KR. TIL STYRKET DANSK KULTURARV

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en aftale om udmøntning af puljen på i alt 150 mio. kr. i perioden 2009-2012 til styrket kulturbevaring, som parterne blev enige om at afsætte på finansloven for 2009.

 

Aftalen omfatter, at der afsættes midler til:

     

  • Frederiksborg Slot: 80,0 mio. kr. til et omfattende renoveringsprojekt.

  • Jellingstenene: 31,5 mio. kr. til en helhedsplan for bevaring og ny formidling. Hensigten med planen er at styrke bevaringen og oplevelsen af stenene og monumentområdet.

  • Fregatten Jylland: 16,0 mio. kr. til vedligeholdelse af fregatten.

  • Historiske bygningsanlæg og ruiner: 9,7 mio. kr. til renovering af fredede storstensgrave, dysser og jættestuer og monumentale teglstensbyggerier fra middelalderen.

  • Arbejdermuseet: 5,0 mio. kr. til renovering af museets tag.

  • Gl. Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum: 3,2 mio. kr. til løbende vedligehold af herregården Gl. Estrup.

  • Ribe Domkirke: 3,0 mio. kr. til renovering af Borgertårnet.

  • Dansk Jødisk Museum: 1,6 mio. kr. til forberedelse af statsanerkendelse.

Aftalen sikrer bevaring og formidling af en række af danmarkshistoriens mest centrale monumenter og bygninger. Den løbende renoverings- og bevaringsindsats er central for at bevare bygningerne og monumenter for fremtiden. Kulturarven kræver – hvad enten der er tale om slotte, ruiner eller runesten – en særlig formidlingsindsats for at sikre forståelsen og interessen for de historiske sammenhænge, der har skabt samfundet af i dag.
 
Yderligere oplysninger:
Kontorchef Katrine Tarp, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 45 60
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98