163.000 KR. TIL BEDRE ADGANGSFORHOLD PÅ DANSK JAGT- OG SKOVBRUGSMUSEUM

Kulturminister Carina Christensen sørger nu for, at tilgængeligheden bliver forbedret for de mange brugere med handicap, der besøger på Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.

På grund af sine mange hands-on-muligheder, f.eks. klappedyr og værkstedsaktiviteter, er museet populært blandt institutioner med fysisk og psykisk handicappede børn og voksne.

Museet er i gang med at renovere hele haveanlægget, og for at forbedre adgangsforholdene både i haven og mellem udstillingsbygningerne har museet fået et tilskud på 163.000 kr. fra Kulturministeriet. Tilskuddet vil gøre det muligt både for museumsbesøgende med handicap, børnefamilier og ældre at færdes trygt på museets udearealer.

Kulturminister Carina Christensen siger:
”Kulturministeriet har i mange år arbejdet med at forbedre tilgængeligheden til sine mange statsinstitutioner. Det er derfor en stor glæde, at kunne bidrage til at gøre adgangsforholdene på et populært museum som Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum bedre for de mange besøgende, der har vanskeligt ved at færdes i terrænet.”

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Karin Marcussen,Kulturministeriet, tlf.: 33 92 90 66
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21