17 projekter får støtte fra E-museum

Moralske dilemmaer, prostitution, bønder, arbejdere og fremtidens natur.

 

Det er bare nogle af de emner, som danske elever i nær fremtid vil kunne lære om ved hjælp af helt nye digitale undervisningsmaterialer. Materialerne skal produceres af museer og science centre med støtte fra den pulje, som det såkaldte e-museum råder over (se nederst). Det er første gang, at e-museum bevilger penge fra puljen. I alt har 17 projekter fået helt eller delvis støtte på i alt 7,5 millioner kroner. Der var i alt 46 ansøgninger om støtte. 

Dette års digitale undervisningsprojekter bliver:

Set fra soklen (316.000 kr.)
Thorvaldsens Museum vil i samarbejde med Odense Bys Museer og Vejen Kunstmuseum skabe et værksted on-line, hvor eleverne kan analysere skulpturer. Det vil også have udstillingsrum og tilbyde opgaveforløb.

Quiz om dilemma (545.000 kr.)
Roskilde Museum vil sammen med Vikingeskibsmuseet, Lejre Forsøgscenter og Den Antikvariske Samling udvikle et spil, som med bl.a. quiz´er sætte eleverne i realistiske dilemmaer, der kan give anledning til at diskutere nutidens etiske og moralske emner.
 
Så til søs (445.100 kr.)
Vikingeskibsmuseet vil sammen med bl.a. Roskilde Museum gøre det muligt for eleverne på en hjemmeside at følge en sejlads i et vikingeskib fra Roskilde til Dublin. Undervejs vil man udover at lære om vikingetiden også kunne arbejde med navigation, fart og vejrforhold.
 
Prostitution (268.500 kr.)
Københavns Bymuseum vil lave et flerfagligt undervisningsmateriale om prostitution til brug for det nye fag i gymnasiet: studieforberedelse.

Historisk Atlas Fyn (324.450 kr.)
Odense Bys Museer vil optimere det eksisterende digitale formidlingsprojekt Historie Atlas Fyn, så hjemmesidens undervisning om den fynske kulturhistorie bliver rettet til de gymnasiale uddannelser. 

Fra dåre til patient (121.000 kr.)
Middelfart Museum vil udbrede kendskabet til psykisk sygdom, især set i historisk lys, sammen med Medicinsk Museion med udgangspunkt i de eksisterende samlinger.
 
At finde vej til søs
Handels- og Søfartsmuseet vil udvikle en hjemmeside, der skal give børn større viden om navigation. Man vil kunne følge sejladser til Grønland og Vestindien. Materialet udvikles sammen med Kroppedal – museum for astronomi, nyere tid og arkæologi.
 
At bo i Vorbasse
Grindsted – Vorbasse Museum vil med bl.a. digitale rollespil fortæller om livet i de arkæologiske bebyggelser i Vorbasse. Eleverne vil digitalt kunne ”leve sig ind” i jernalderen og vikingetiden
 
Fremtidens natur
Naturhistorisk Museum vil – sammen med AQUA, Randers regnskov, Fjord & Bælt og Steno Instituttet – lægge deres digitale samlinger på en fælles portal med navnet: Naturlex. Desuden vil biologiske emner blive vist med animationer, og der udvikles rollespil.
 
Saltvand i årerne?
Svendborg & Omegns Museum vil sammen med Langelands Museum, Marstal Søfartsmuseum, Faaborg Kulturhistoriske Museer og Ærø Museum skabe et websted, hvor børn kan lære om børn og unges opvækst i søfartssamfundet.

Tidsrejsen i midtjysk natur
Silkeborg Museum vil gøre det muligt for eleverne at foretage en virtuel tidsrejse i det midtjyske landskab, så man kan lære, hvordan det har udviklet sig.
 
Industrihistorie
Arbejdermuseet vil fortæller bredt om arbejdernes historie, specielt til erhvervsskolerne. Hjemmesiden tager udgangspunkt i museets udstilling med titlen Industriarbejdets historie i 2007, men skal også kunne bruges uden at besøge selve museet.
 
Tidsmaskinen
Experimentarium vil udvikle en virtuel tidsmaskine, der kan fastholde og udbygge børns interesse for naturfag. Tidsmaskinen bliver et spillignende univers, der kan føre til en hel verdenshistorie inden for naturfaglige emner.

De første Bønder
Moesgård Museum vil udvikle et on-line spil der formidler den begyndende bondestenalder i Danmark. Den tager udgangspunkt i de arkæologiske undersøgelser af Sarup-området på Fyn, som gav de første vidnesbyrd om Danmarks første bønder.

Solsystemet
Tycho Brahe Planetarium vil sammen med bl.a. Geologisk Museum og Danmarks Rumcenter udvikle et virtuelt solsystem, som kan danne baggrund for læring og diskussioner om astronomi.
 
Ellehammers flyveforsøg
Danmarks Tekniske Museum vil udvikle et undervisningsmateriale, der formidler den nyeste forskning om Ellehammers første flyvninger i Europa. For fløj han i 1906, eller fløj han ikke?

Skovtur
Værløse Museum vil sammen med Farums Arkiver og Museum udvikle undervisningsmateriale, som skal gøre børn opmærksomme på de danske skoves rigdomme og spor.
 
E-museum er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Kulturministeriet om udvikling af nye undervisningsmaterialer, som bygger på de kompetencer og ressourcer, som findes på museer og science centre. Det første resultat af samarbejdet er udviklingen af portalen e-museum, www.e-museum.dk, som giver et overblik over alle museer og science centre i Danmark. Her kan man også finde de undervisningsmaterialer, som de tilbyder og man kan få et overblik over særlige arrangementer mv. Det samlede projekt bliver støttet med 20 millioner kroner indtil udgangen af 2008.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 33 92 35 98