17,4 mio. kr. til forskning på kultur- og idrætsområdet

40 forskellige forskningsprojekter vil i de kommende år blive udført med støtte fra Kulturministeriet. Kulturminister Bertel Haarder glæder sig over, at projekterne afspejler et højt fagligt niveau i dansk kultur- og idrætsforskning.

101 ansøgere har i år søgt om midler fra Kulturministeriets forskningspulje. Heraf har 40 projekter netop fået helt eller delvist tilsagn om forskningsmidler. Midlerne uddeles til forskning på forskende institutioner under Kulturministeriet, på statsanerkendte museer og på idrætsområdet. Forskningspuljen er finansieret af midler fra det kulturelle udlodningsaktstykke med 10,9 mio. kr. samt 6,5 mio. kr. fra finansloven, som gives til støtte af forskningen på de statsanerkendte museer.

Kulturminister Bertel Haarder udtaler:

”Kulturministeriets forskningspulje er vigtig for at styrke forskningsindsatsen på kulturområdet. Ved at støtte projekter om alt fra jernalderens offermoser til uddannelsestænkningen på danske fodboldakademier bliver vi klogere generelt og bidrager til fornyet udvikling af feltet. Det glæder mig, at projekterne afspejler, at den forskning, der udføres i Danmark på de kultur- og idrætsvidenskabelige områder, er af høj faglig kvalitet, og ikke mindst at vi har støtteværdige projekter overalt i Danmark.”

Formand Anne-Marie Mai udtaler om udvalgets arbejde:

”I udvalget har vi glædet os over de mange gode ansøgninger, vi har modtaget. Det store og intensive arbejde, der i de senere år er gjort med at fremme forskningskvaliteten på vores områder, viser sig virkelig i ansøgningerne. Vi har både uddelt midler til forskeruddannelse, til projektmodning og til forskningsprojekter, samtidig har vi for første gang givet midler til gæsteprofessorater – en ordning, vi venter os meget af. ”
Næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets forskningspulje er i april 2016.

Se liste over, hvem der har fået støtte i 2015
Læs mere om Kulturministeriets Forskningsudvalg og dets øvrige arbejde