1.842.000 KR. TIL KULTURPROJEKTER

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 1.842.000 kr. af Puljen til kultur i hele landet til 6 projekter uden for hovedstaden.

Det drejer sig om:

     

  • Carl Nielsens Masterclass 2007 på Fyn, som modtager 95.000 kr. i støtte.
  • Fonden Esrum Kloster og Møllegård: Nordisk Klosterfestival 2007, som modtager 50.000 kr. i støtte.
  • Contemporary Visual Art Centre - Vestjylland (CVACV), som modtager 47.000 kr. i støtte.
  • Helsingør Teater: Gadeteater i boligområder, som modtager 250.000 kr. i støtte.
  • LandArt Lolland-Falster 2007, som modtager 800.000 kr. i støtte. 
  • Keller, Foreningen Keller - Center for eksperimenterende kunst: Videofestivalen "Machine RAUM", som modtager 600.000 kr. i støtte

Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse: ”Jeg er glad for at kunne støtte de 6 projekter. Projekterne giver til sammen et godt indtryk af spændvidden og grøden i dansk kulturliv fra formidling af kulturarven til nyklassisk musik og avantgardistisk teater og kunst”.
 
Kulturpuljen afløser Provinspuljen og støtter nyskabende og eksemplariske kulturprojekter. Der fordeles 24 mio. kr. om året. Puljen støtter i høj grad projekter, der søsættes som led i kulturaftaler mellem staten og kommuner. Endvidere kan man søge direkte fra puljen. Der er tre søgningsfrister i 2007. Næste frist for søgning af puljen er 15. juni 2007.
 
Yderligere oplysninger:
Flere oplysninger om Puljen til kultur i hele landet og de støttede projekter kan fås ved henvendelse til pressechef Martin Østergaard Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel, tlf. 33 92 35 20. Yderligere generelle oplysninger om retningslinjer for puljen fås ved henvendelse til ekspeditionssekretær Steen Bochis tlf. 33 74 55 50.