18,5 mio. kr. til gadeidræt og idræt for hjemløse, sindslidende, misbrugere og andre socialt udsatte

Socialt udsatte og børn og unge, der ikke dyrker idræt i de etablerede idrætsforeninger får nye muligheder for at finde glæde ved idrætten.

Som led i satspuljeaftalen får mindst 10 kommuner landet over en økonomisk håndsrækning på 6,5 millioner til at etablere gadeidræt for børn og unge. 12 millioner går til idrætsprojekter for borgere med særlige behov som fx hjemløse, sindslidende og misbrugere. Særligt er der fokus på at finde ud af, hvordan idrætslivet kan organiseres for disse borgere, så de får mulighed for at dyrke motion regelmæssigt.  

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Mange børn og unge dyrker idræt i idrætsforeningerne, men der er en gruppe af børn og unge, som ikke benytter foreningsidrættens tilbud. Her udgør gadeidrætten et nyt og interessant alternativ, som aktiverer børn og unge på nye måder.” 

”Regelmæssig motion bidrager til en bedre sundhed og højere livskvalitet. Det gælder for alle – også for udsatte borgere. Gode oplevelser i idrætsfællesskaber kan være første skridt på vejen mod nye netværk og en ny og bedre tilværelse. Derfor mener jeg, det er vigtigt at fokusere på, at personer med særlige sociale behov også har mulighed for at dyrke idræt.”

Om projektet ”Alternative idrætsformer for børn og unge”

For at udfylde gadeidrættens potentiale for at få flere børn og unge, herunder særligt udsatte børn og unge, til at bevæge sig, afsættes 6,5 mio. kr. til at etablere gadeidræt i mindst 10 nye kommuner og opbygge en platform for vidensformidling/deling inden for gadeidrætsområdet. Projektet løber fra 2015 til 2017.

Om projektet ”Idræt for personer med særlige behov”

Der er afsat 12 mio. kr. til gennemførelsen af 2-3 projekter for personer med særlige behov – projekter, der har til formål at sikre, at der fremover vil være idrætstilbud for denne gruppe, herunder at inkludere disse idrætstilbud i en bæredygtig organiseret idrætsstruktur. Projektet løber fra 2015 til 2018.

Om satspuljeforliget 

Satspuljeforliget for 2015-2018 på børne-, ligestillings-, integrations- og socialområdet er indgået af regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 

Det er nu muligt at ansøge om tilskud fra puljerne. Der er frist for ansøgninger den 8. juni 2015. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16