19 kommuner får støtte til at udvikle åben skole-samarbejder

I alt uddeles 6 millioner kroner til kommuner, som skal indsamle erfaringer med samarbejde mellem skole og det lokale forenings- og kulturliv.

Kulturminister Bertel Haarder og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby udmeldte i november måned en pulje på 3 mio. kr. som en del af initiativet ”Åben Skole – lokale samarbejder og national videndeling”. Puljen skal styrke det lokale samarbejde mellem skoler og foreninger, kunst- og kulturtilbud, virksomheder mv. i skolernes lokalmiljø.

Ministerierne har modtaget et stort antal kvalificerede ansøgninger til puljen. For at sikre bredde i projekterne har ministrene derfor besluttet at forhøje puljen til 6 millioner kroner. Midlerne udmøntes til i alt 19 kommuner landet over til udvikling af åben skole samarbejder og udbredelse af erfaringerne til resten af landet.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er glad for at kunne støtte en række spændende og nytænkende projekter, der viser, hvordan man i skolen kan drage nytte af de ressourcer, der findes i det lokale kultur- og foreningsliv. Kultur- og foreningslivet kan tilføre undervisningen nye kvaliteter, der både kan tale til dem med særlige talenter og samtidig give inspiration til undervisningen i en bredere forstand. Ikke mindst er det glædeligt, at så mange kommuner over hele landet har fokus på området.”

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby siger:

”Det lokale kultur- og foreningsliv rummer kompetencer, der kan være med til at variere undervisningen. Men der er stor forskel på, hvor langt kommunerne og skolerne er med at få samarbejder med verden uden for skolen op at stå. Med puljen understøtter vi en bred palet af samarbejder, så vi kan få erfaringerne bredt ud til hele landet.”

Ministerierne har i alt modtaget 65 ansøgninger for et beløb på mere end 25 mio. kr. De 19 projekter, der modtager tilskud, er prioriteret, så både store og små projekter, samt erfarne og mindre erfarne aktører får tilskud. Der er også lagt vægt på, at projekterne har fokus på at drage nytte af de forskellige fagligheder, som repræsentereres af henholdsvis skole og lokale aktører, og at projektet har de nødvendige og relevante partnere involveret. Endelig er det vægtet, at formidling og videndeling indgår i projekterne, så erfaringerne fra projektet kan komme andre til gode.

Alle de tilskudsmodtagende kommuner skal efterfølgende være en del af en national åben skole dag, hvor de viser resultaterne fra projekterne frem for andre kommuner, skoler, lokale aktører.

En ny pulje inden for rammen af initiativet ”Åben skole – lokale samarbejder og national videndeling” vil blive udmeldt næste år.

Projekter og ansøgere, som har fået tilskud fra puljen:

 • ”Læringsambassaden”, Skive Kommune, tilskud: 275.000 kr.
 • ”Liv i by og skole - fra idé til læring”, Jammerbugt Kommune, tilskud: 900.000 kr.
 • ”Hans Rømer skole og NaturBornholm - et partnerskab der rækker langt ud på Bornholm”, Bornholms Kommune, tilskud: 162.288 kr.
 • ”Nye læringsrum skabt i samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler i Favrskov Kommune”, Favrskov Kommune, tilskud: 226.420 kr.
 • ”Håndværk og design - nyt fag, nye kompetencer og samarbejder”, Helsingør Kommune, tilskud: 250.000 kr.
 • ”Åben Skole i Virkeligheden”, Odsherred Kommune, tilskud: 440.000 kr.
 • ”IdrætSmatematik”, Frederikssund Kommune, tilskud: 280.000 kr.
 • ”Scenekunstnerisk skoleprojekt: Verdensklasser”, Vordingborg Kommune, tilskud: 500.000 kr. 
 • ”Museum på skoleskemaet”, Svendborg Kommune, tilskud: 329.500 kr.
 • ”Lærende partnerskaber lokalt og på tværs af skole- og kulturområdet i Roskilde Kommune”, Roskilde Kommune, tilskud: 400.000 kr.
 • ”Musikalske skabelsesprocesser”, Rudersdal kommune, tilskud: 150.000 kr.
 • ”Talent-kultur klasser”, Holstebro Kommune, tilskud: 300.000 kr.
 • ”Det åbne partnerskab”, Aarhus Kommune, tilskud:145.000 kr.
 • ”Skole og lokalmiljø vækker historien til live”, Rebild Kommune, tilskud: 102.135 kr.
 • ”Masterclass”, Gribskov Kommune, tilskud: 350.000 kr.
 • ”Styrkede kompetencer gennem alliancer: En styrkelse af det lokale samarbejde ved hjælp af kommunal koordinering”, Esbjerg Kommune, tilskud: 319.855 kr.
 • ”Billedskolen rykker ud og lukker op”, Aabenraa Kommune, tilskud: 214.563 kr.
 • ”Naturkanon, naturakademi med Naturstyrelsen, Øresunds Akvariet og andre”. Fredensborg Kommune, tilskud: 285.100 kr.
 • ”Kom ud og lær!”, Hedensted Kommune, tilskud: 369.000 kr.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, 22 76 51 16
Sabrina Drevsfeldt, ledende pressesekretær, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 51 96 06 68
Kontorchef i Kulturministeriet, Karin Marcussen, 41 39 38 20
Fuldmægtig i Kulturministeriet, Eva Falster, 41 39 38 41