2 mio. kr. til almennyttige projekter med kulturelle formål

Ny pulje til almennyttige kulturelle projekter støtter 27 forskellige projekter. Projekterne beskæftiger sig med demokrati, menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. Verdenskrig.

I 2018 erstattede ’puljen til almennyttige kulturelle projekter’ den tidligere ’pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål’. Puljen finansieres af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne til andre almennyttige formål og Slots- og Kulturstyrelsen administrerer puljen. 

Puljen har nu været slået op for første gang, og der er i alt givet 2.097.800 kr. til 27 almennyttige kulturelle projekter. 

Projekter i ind- og udland

De 27 projekter, der nu får støtte, kommer til at foregå i mange egne af Danmark, men midlerne når også til demokratilæring i Nepal, dans i Vestbengalen i Indien og en fodboldturnering i Sierra Leone. 

Formålet med den nye pulje er at støtte almennyttige projekter med et kulturelt formål inden for fire områder: demokrati og menneskerettigheder, kulturbevaring, kulturforståelse og modstandsfolk fra 2. Verdenskrig. 

De 27 projekter, der modtager støtte fra puljen, kan ses i aktstykket om fordeling af tilskud til almennyttige kulturelle projekter, der er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg d. 21. februar 2019.

Læs mere om projekterne 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16