20 millioner kroner til nye e-museum.dk

De danske museer og science centre får nu 20 mio. kroner til at skabe nye undervisnings-materialer, som lærere og elever kan trække direkte ind i klasseværelserne via internettet.

Materialerne skal være til rådighed for skolerne på den nye portal: e-museum.dk.
 
e-museum.dk og udvikling af nye undervisningsmaterialer er et samlet projekt, der er sat i gang i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. 20 mio. kroner er der i alt sat af til det. Målet er at optimere samarbejdet mellem skoler og museer og science centre: Skolerne får bedre adgang til museernes undervisningsmaterialer, mens museer mv. får bedre muligheder for at udvikle materialer til skolerne.
 
”Netadgang til museer og science centres undervisningsmaterialer og samlinger vil blandt andet give naturfagene et kæmpe løft. Nu vil elever fra Hjørring kunne besøge for eksempel Tycho Brahe Planetariet i København – ligesom elever fra København kan besøge Moesgaard museum i Århus uden at skulle bruge en hel dag på at rejse med tog. Den nemme adgang til on-line udstillinger og samlinger vil gøre det oplagt at integrere museumsressourcer i den daglige undervisning, og dermed både hæve det faglige niveau og gøre faget mere interessant og levende for eleverne”, siger undervisningsminister Bertel Haarder.
 
”Det bliver sjovere at gå i skole i Danmark. Når de danske museer og science centre kan komme med helt ind i klasseværelserne, får skolerne ikke bare den ypperste ekspertise, men også nogle af de mest engagerede formidlere. Sammen med lærernes pædagogiske evner er der alle muligheder for optimal indlæring på skolerne. Vi skal have meget mere af det. Museer og science centre skal simpelt hen være en del af skolens hverdag,” siger kulturminister Brian Mikkelsen.
 
”Museer har lang tradition for at formidle viden om kunst, natur og kulturarv til skolerne. Men også det samarbejde kræver udvikling, så det bliver attraktivt for moderne mennesker. De store digitale muligheder, der giver eleverne direkte adgang til museerne, skal udnyttes, så eleverne også får direkte adgang til museernes nye undervisningstilbud,” siger kulturministeren.
 
e-museum.dk er opdelt, så elever på alle niveauer kan finde tilbud både i den daglige undervisning, til opgaver og projekter og som forberedelse til et museumsbesøg. Når man har benyttet et materiale, kan man anmelde det – og give det op til fem stjerner. Derefter kan andre lærere læse, hvordan det tidligere er blevet brugt og med hvilke resultater.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, tlf. 3392 3598
Pressechef Nicolai Kampmann, Undervisningsministeriet, tlf. 2076 7390
Konsulent Hanne Larsen, Kulturarvsstyrelsen, tlf. 7226 5195

Læs mere om projektet på www.e-museum.dk og www.kulturarv.dk