20 mio. kr. til forskningsprojekter på kultur- og idrætsområdet

Kulturministeriets Forskningsudvalg uddeler nu midler til nye forskningsprojekter på de forskende institutioner, herunder museer og idrætsinstitutter fordelt i hele landet.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Vi har som samfund brug for ny forskning på kultur- og idrætsområdet, fordi den giver os dybere forståelse for områdernes betydning for samfundet. I år har en række spæn-dende projekter fået støtte. Et ph.d. projekt om ungdomsatleters forbrug af smertestil-lende medicin, et projekt om forskning i 1800-tallets grammatik og et projekt om et truede insekt - grøn mosaikguldsmed - er bare et udsnit af den farverige forskningen på Kulturministeriets område. Med disse nye forskningsprojekter får vi ny og brugbar viden om det danske kultur- og idrætsliv.”

Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg Johs. Nørregaard Frand-sen siger:

”Det er fascinerende at få indsyn i den bredde, dybde og høje kvalitet, der er i forsknin-gen på Kulturministeriets område. Det gælder idrætsområdets forskning i nye træ-nings- og rehabiliteringsformer samt i foreningskulturen, der er på højeste niveau. De statsanerkendte museer udnytter både i emner og materiale, at de ofte har et lokalt udgangspunkt og er spredt ud over det ganske land. Det er umådeligt spændende fund og nytolkninger, der gøres her. De store, statslige forskende institutioner yder ligeledes en meget stor landsdækkende og dertil international forskningsindsats på højeste ni-veau.

Baggrund

Midlerne er fordelt efter en prioriteret indstilling fra Kulturministeriets Forskningsud-valg, som endte med at tilgodese i alt 41 forskningsprojekter på de forskende instituti-oner under Kulturministeriet, idrætsområdet og de statsanerkendte museer. Der var i år 95 ansøgninger til forskningspuljen.Puljen støtter forskningsprojekter, samfinansie-ring af ph.d.-projekter, projektmodning og gæsteprofessorater og det er de forskende institutioner under Kulturministeriet, de statsanerkendte museer og idrætsforsknings-institutterne, der kan søge. Den næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets Forsk-ningspulje er i foråret 2021.

Se listen over tilskudsmodtagere i år (pdf)

Læs mere om Kulturministeriets forskningsudvalg

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg, Johs. Nørregaard Frandsen, jnf@sdu.dk, tlf.: 60 11 34 36