20 MIO. KR. TIL NYE BREDDEIDRÆTSKOMMUNER GENNEM PARTNERSKAB MELLEM KULTURMINISTERIET OG NORDEA-FONDEN

I dag offentliggøres kriterierne for at blive breddeidrætskommune.

Kulturministeren indbyder landets kommuner til at ansøge om at blive breddeidrætskommune.

Indbydelsen er en opfølgning på Breddeidrætsudvalgets rapport fra i år, hvor repræsentanter fra staten, kommunerne og idrætsorganisationerne gav 42 konkrete forslag til, hvordan befolkningens muligheder for at deltage i idræt og motion kan forbedres.

Opfølgningen på anbefalingerne vil bl.a. ske gennem udvælgelse af et mindre antal kommuner til breddeidrætskommuner. Breddeidrætskommunerne kan søge om kontant støtte til at føre flest mulig af Breddeidrætsudvalgets forslag ud i livet. Alle kommuner kan søge om at blive breddeidrætskommune. Kriterierne og ansøgningsmaterialet kan læses her:

Brev til kommunerne om breddeidrætskommuner (pdf)

Kriterier for modelkommuner (doc)

Initiativet styrkes yderligere af, at der er indgået et partnerskab mellem Kulturministeriet og Nordea-fonden, så der nu er tilvejebragt 20 mio. kr. til breddeidrætskommunerne. Kulturministeriet og Nordea-fonden deler finansieringen ligeligt i mellem sig.

Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Jeg vil gerne takke Nordea-fonden for at gå med i et meget vigtigt partnerskab. Breddeidrætsudvalgets rapport har givet os en række spændende forslag til, hvordan vi skaber endnu bedre idrætsmuligheder for danskerne. Nu gælder det om at føre forslagene ud i livet, og her er kommunerne vigtige medspillere. Lad os få alle de gode lokale ideer frem!”

Formand for Nordea-fondens bestyrelse Mogens Hugo udtaler:
”I Nordea-fonden støtter vi aktiviteter, der fremmer gode liv. For os handler det om at skabe muligheder for, at endnu flere danskere kan nyde glæden ved idræt og motion. Vi ser frem til, at der via den nye ordning bliver skabt nye idrætsmuligheder for befolkningen.”


Yderligere oplysning:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Sekretariatschef Ulla Björnsson, Nordea-fonden, tlf.: 22 17 77 04