2,04 mio. kr. til Ribe Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 2,04 mio. kr. af Provinspuljen som tilskud til syv projekter i Ribe Amt, som synliggør og styrker områdets identitet yderligere.

 

Det drejer sig om:

     

  • Tilskud til Ribe Vikingecenter: Formidlingstiltag for børn og unge. Projektet modtager 490.000 kr. i støtte.
  • Esbjerg Børne- og Ungdomsteater: Operaen Carmen. Projektet modtager 50.000 kr. i støtte.
  • Esbjerg Kunstmuseum: Konceptuel udstilling. Projektet modtager 200.000 kr.
  • Udbygning af Grindsted-Vorbasse Museum. Projektet modtager 300.000 kr.                                                      
  • Operaforestillingen Siegfrid på Den Ny Opera. Projektet modtager 300.000 kr.
  • Overflytning af Den Antikvariske Samling i Ribe. Projektet modtager 500.000 kr. i støtte.                                        
  • Ansættelse af aktivitetskoordinator ved Janus Bygningen. Projektet modtager 200.000 kr. i støtte.

Brian Mikkelsen udtaler:

”Ribe Amt har fremlagt en vifte af projekter, som vil bidrage til både at styrke og synliggøre området yderligere. Projekterne vidner om, at regionen har en stærk historisk identitet. Jeg er glad for at kunne yde et bidrag til nogle af områdets mange spændende og ambitiøse initiativer til glæde for både områdets indbyggere og for hele landet.”
 
Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel, tlf. 33 92 98 13.