21 millioner skal styrke dansk kultur- og idrætsforskning

Kulturministeriets Forskningsudvalg har netop fordelt Kulturministeriets Forskningspulje 2018 til forskningsprojekter, projektmodning og samfinansierede ph.d-stipendier på Kulturministeriets område.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Det glæder mig, at et bredt udsnit af de forskende institutioner i Kulturministeriet, de statsanerkendte museer og landets idrætsforskningsinstitutioner har ansøgt om midler. De 21 millioner går til forskningsprojekter om bl. a. effekten af livslang motion og kvinders dødelighed i 1800-tallet, til indsamling af flygtige scenekunstformer og naturlig konservering af arkæologisk jern.

Projekterne vidner om en utrolig opfindsomhed, dedikation og et højt fagligt niveau i forskning inden for kultur- og idrætsområdet. Jeg vil gerne ønske alle ansøgere held og lykke med deres forskning – og et særligt stort tillykke til de 36 projekter, der i år slap gennem nåleøjet.”

Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg Johs. Nørregaard Frandsen siger:

”Som formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg har det været en fornøjelse at gennemgå de mange kvalificerede ansøgninger ved årets uddelingsrunde. Forskningspuljen understøtter en lang række planer og initiativer inden for forskning på Kulturministeriets område, og det har været inspirerende at se, hvor mangfoldig og højt profileret forskningsindsatsen er. Vi ved af erfaring, at forskningsmidlerne vil gøre god gavn for den vigtige og betydelige forskning, der sker inden for området, ligesom de underbygger nye forskningssamarbejder på tværs af institutioner her i landet og internationalt.”

Baggrund

Der var i år 112 ansøgninger til forskningspuljen, og rigtig mange af ansøgningerne blev vurderet støtteværdige af Innovationsfonden. I alt 36 ansøgere har fået svar om, at deres forskningsprojekter kan blive realiseret med midler fra Kulturministeriets Forskningspulje.

Midlerne er fordelt efter en prioriteret indstilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg, som endte med at tilgodese i alt 36 forskningsprojekter på de forskende institutioner under Kulturministeriet, idrætsområdet og de statsanerkendte museer.

Den næste ansøgningsfrist til Kulturministeriets Forskningspulje er i april 2019.

Se listen over støttemodtagere.

Yderligere oplysninger:

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16Formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg, Johs. Nørregaard Frandsen:jnf@sdu.dk, tlf.: 60 11 34 36