21 MIO. KR. TIL DIGITALISERING AF DANMARKS KULTURARV

Kulturminister Per Stig Møller og videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen har nu i fællesskab udmøntet i alt 21 mio. kr. til digitalisering af kulturarven i 2010-12.

Pengene fordeles til fire projekter, der skal gøre dansk kulturarv digitalt tilgængelig:  

     

  • 6 mio. kr. til Det Danske Filminstituts projekt Dansk Kort- og Dokumentarfilm 1975-90
  • 6 mio. kr. til Statsbibliotekets projekt Avisbibliotek Danmark
  • 4,5 mio. kr. til Det Kongelige Biblioteks projekt Fyn – Danmark i en Nøddeskal
  • 4,5 mio. kr. til Statens Naturhistoriske Museums projekt Digital Typesamling.

Kulturminister Per Stig Møller siger: 

”Kulturarven skal være levende – derfor skal kulturarven være digital, og derfor satser vi nu på at gøre den danske kultur- og naturhistorie tilgængelig over nettet. En levende kulturarv skaber en fælles referenceramme i vores samfund og vaccinerer opvoksende generationer mod historieløshed. Uden fornemmelse for historien smuldrer den fælles ansvarsbevidsthed, og forudsætningerne for at tage nuanceret stilling til samfundets udvikling forsvinder." 

Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen siger: 

”Digitalisering af kulturarven giver forskerne mulighed for at bruge materialet på helt nye måder og dermed frembringe ny, interessant viden. Samtidig giver det alle danskere, ikke mindst de studerende, en helt ny form for adgang til vores kulturarv. Det er med til at bane vejen for øget brug af nettet til nye, avancerede formål.”
 
Udmøntningen af midler til digitalisering følger op på en række af de indsatsområder, der blev udpeget i rapporten om digitalisering af kulturarven fra 2009. Udmøntningen skal desuden ses i forlængelse af Kulturministeriets nylige uddeling af 6 mio. kr. til projekter, der skal danne grundlag for fremtidens digitale bevaringsinfrastruktur. Tilsammen tilvejebringer disse indsatser grundlaget for en digitalt tilgængelig kulturarv i fremtiden.
 
De 21 mio. kr. til digitalisering stammer fra det provenu, der kom ind ved auktionen i 2001 over licenser til 3G-mobiltelefoni (de såkaldte UMTS-midler). Man kan læse mere om aftalen om fordeling af UMTS-midlerne i 2010-12 på Videnskabsministeriets hjemmeside: vtu.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-umts-midlerne-forskning-ikt-innovation-2010-2012.  

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Katrine Tarp
Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 60

Kommunikationschef Michael Jannerup
Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
 
Områdedirektør Dan Nissen
Det Danske Filminstitut, tlf.: 33 74 35 79 / 24 25 52 25

Direktør Svend Larsen
Statsbiblioteket, tlf.: 24 25 93 70 eller

Områdeleder Eva Fønss-Jørgensen
Statsbiblioteket, tlf.: 40 64 97 80

Direktør Erland Kolding Nielsen
Det Kongelige Bibliotek, tlf.: 33 47 43 01

Sekretariatsleder Rikke Mørk
Statens Naturhistoriske Museum, tlf.: 35 32 23 08 / 30 50 66 21