2,2 mio. kr. til kulturprojekter i Storstrøms Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at yde i alt 2,2 mio. kr. fra Provinspuljen som tilskud til tre projekter i regionen.

Det drejer sig om:

     

  • Pilotprojekt til arrangementsudvikling af fyrtårnsprojektet "Kulturcenter Fuglsang" som led i den senere etablering af centret. Projektet modtager et tilskud på 1,5 mio. kr.
  • Teaterprojektet "Teater i Produktionshallen" – et samarbejdsprojekt mellem teater og erhverv v/Teaterfagrådet i Storstrøms Amt og Egnsteatret Cantabile 2. Projektet modtager et tilskud på 200.000 kr.
  • Kulturarrangementet "Lys over Lolland 2004". Projektet modtager et tilskud på 500.000 kr.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Storstrøms Amt har præsenteret en række projekter, som jeg er sikker på vil bidrage til at markere kulturlivet i regionen yderligere. Der er tale om en vifte af spændende initiativer, der på bedste vis formidler kulturen i Storstrøm til gavn for borgere i og uden for regionen. Jeg er glad for, at jeg med Provinspuljen har kunnet bidrage til at omsætte de visioner og idéer, som er skabt, og vi kan alle glæde os til at se de færdige resultater".

Provinspuljen blev etableret i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. For de to første år har der været afsat i alt 40 mio. kr. til formålet.

Hent flere oplysninger om Provinspuljen og de støttede projekter