2,296 mio. kr. til kulturprojekter i Viborg Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 2.296.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til tre projekter i Viborg Amt, som synliggør og styrker regionens identitet yderligere.

Det drejer sig om:

     

  • Etablering af et Støberimuseum på Mors, som med udgangspunkt i Mors Jernstøberis betydning for regionen skal give et indblik i den nære fortid, industrikulturens historie. Projektet modtager 1 mio. kr. i støtte.
  • Ombygning af Bio Mors. Biografen moderniseres og ombygges med særlig vægt på tilgængelighed for handicappede. Projektet modtager 346.000 kr. i støtte.
  • Etablering af Musikkens Hus i det gamle tuberkulosesanatorium Resenlund. Det musikalske miljø i Salling Fjends styrkes, ved at forskellige musikinstitutioner finder sammen under samme tag. Projektet modtager 950.000 kr. i støtte til inventar.

Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse:

”Viborg Amt har fremlagt tre meget spændende projekter, som vil bidrage til både at styrke og synliggøre regionen yderligere”.
 
”Jeg er glad for at kunne yde et bidrag til nogle af regionens mange spændende og ambitiøse initiativer til glæde for både regionens indbyggere og for hele landet”.
 
Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel 33 92 98 13.