24 MILLIONER KRONER TIL RESTAURERING AF FREDEDE HERREGÅRDE

Som et led i finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti afsættes 24 millioner kroner over de næste fire år til restaurering af fredede herregårde.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg er meget tilfreds med denne aftale, der sikrer, at der afsættes et større beløb til at restaurere vores fredede herregårde. Herregårdene er en central del af den danske kulturarv, og det er derfor vigtigt, at vi passer godt på dem. De fredede herregårde er blandt de mest nødlidende blandt vores fredede bygninger, så der er brug for en indsats for at fremme vedligeholdelsen af dem. Samtidig er der tale om meget omkostningstunge bygningsværker på grund af bl.a. alderen og størrelsen.”
 
Det bliver Kulturarvsstyrelsen, der skal administrere den nye bevilling som led i styrelsens arbejde med støtte til fredede bygninger.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Niels-Jørgen Nielsen, tlf.: 33 92 35 25
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 33 92 35 98