2.950.000 kr. til kulturprojekter i Ribe Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at yde i alt 2.950.000 kr. fra Provinspuljen som tilskud til tre projekter, der alle står i musikkens tegn.

 

Det drejer sig om:

     

  • "Tonespace" – etablering af et oplevelsescenter vedr. musik, kunst, teknologi mv. v/ Vestjysk Musikkonservatorium. Projektet retter sig især mod børn og unge, og vil være et vigtigt led i musikformidlingen til denne målgruppe og fødekædeindsatsen på musikområdet. Projektet modtager et tilskud på 1.750.000 kr.
  • Opførelse af Valkyrien i 2005 som led i operaprojektet "Fra Rhinguldet 2003 til Nibelungens Ring 2009". Projektet modtager et tilskud på 1 mio. kr.
  • "Godtfolk 2004" – folkemusikfestival på Fanø. Projektet modtager et tilskud på 200.000 kr.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Ribe Amt har præsenteret tre spændende projekter, som afspejler den mangfoldighed, der findes i regionen på musikområdet. Projekterne er udtryk for, at man i området tør satse på gode visioner og idéer, som ikke blot vil gavne regionen, men også hele landet. Jeg er glad for, at jeg med Provinspuljen har kunnet bidrage til en gennemførelse af projekterne."

Provinspuljen blev etableret i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. For de to første år har der været afsat i alt 40 mio. kr. til formålet.

Hent flere oplysninger om Provinspuljen og de støttede projekter