3,038 mio. kr. til kulturprojekter i Storstrøms Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 3.038.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til tre projekter i Storstrøms Amt, som synliggør og styrker regionens identitet yderligere.

Det drejer sig om:

     

  • Projektet LOLland – FALSTERart med landskabsinstallationer på markerne udformet bl.a. ved, at forskellige typer afgrøder i forskellige farver sprøjtes ud på marker. Projektet får 838.000 kr. i støtte.
  • Projektet med at etablere et nyt kulturhus med geologisk museum og cafe biograf samlet i udkanten af det unikke geologiske område, Fakse Kalkbrud. Projektet får 1.000.000 kr. i støtte.
  • Projektet med at sikre Stevns-fortet, som blev anlagt inde i Stevns Klint som forsvarsanlæg under den kolde krig. Fortet skal bevares for eftertiden og senere kunne etableres som museum. Projektet modtager 1.200.000 kr. i støtte.

Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse:

”Storstrøms Amt har fremlagt en vifte af projekter, som vil bidrage til både at styrke og synliggøre regionen yderligere”.

”Projekterne vidner om, at regionen har en stærk identitet. Jeg er glad for at kunne yde et bidrag til nogle af regionens mange spændende og ambitiøse initiativer til glæde for både regionens indbyggere og for hele landet”.
 
Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. For de første tre år er der afsat i alt 60 mio. kr. til formålet.
 
Læs mere om projekterne

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf.: 3392 3598/2469 6435