32 mio. kr. til udsatte unge på højskolerne og til integrationsprojektet Get2Sport på satspuljen

Med satspuljeaftalen for 2018-2021 har regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Alternativet og SF afsat midler til intensive læringsforløb på højskolerne og til Get2Sport, som er et integrationsprojekt under Dansk Idrætsforbund.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Med satspuljeaftalen har vi sikret, at højskolerne kan udvikle og afholde intensive læringsforløb målrettet udsatte unge. Samtidig videreføres støtten til Get2Sport, der understøtter og udvikler foreningsidrætten i de udsatte boligområder. Det bidrager til integrationsindsatsen i Danmark. Det er rigtig gode projekter, der hjælper udsatte unge i vores samfund, og som jeg glæder mig over, at det er lykkedes at finde penge til.” 

Baggrund

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)

Der afsættes 8 mio. kr. over de næste 4 år til Folkehøjskolernes Forening i Danmark og herefter 2 mio. kr. årligt permanent. Organisationens formål er, at arbejde for folkehøjskolens idé og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling. Midlerne skal gå til at udvikle og afvikle intensive læringsforløb – navnlig for udsatte unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse, herunder unge med anden etnisk herkomst.

DIF Get2Sport

Der afsættes 24 mio. kr. i perioden 2018-2021 til initiativet Get2Sport. Formålet med initiativet er at understøtte den fortsatte udbredelse af projektet Get2Sport under Danmarks Idrætsforbund (DIF) for på den måde at understøtte indsatsen med at rekruttere frivillige og medlemmer til lokale idrætsklubber i udsatte boligområder, herunder i forhold til nydanske piger og kvinder. Målet er at udvide samarbejdet til yderligere 14 kommuner. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriet pressetelefon: 22 76 51 16