3,4 mio. kr. til kulturprojekter i Vestsjællands Amt

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at yde i alt 3,4 mio. kr. af Provinspuljen som tilskud til tre projekter vedr. regionens kulturelle arv.

 

 

 

Det drejer sig om:

     

  • Samling af fire kulturhistoriske museer i regionen til ét museum: "Odsherred Kulturhistoriske Museum", der skal sikre moderne publikumsvenlig formidling af områdets kulturhistorie.
  • Sammenlægningen vil give en samlet fremvisning af Odsherreds kulturhistoriske arv samt bane vejen for en rationel ressourceudnyttelse og for gode synergieffekter. Projektet modtager et tilskud på 2,6 mio. kr.
  • 2. fase af projektet vedr. etablering af Formidlingscentret Fugledegård. Projektet modtager et tilskud på 500.000 kr.
  • Projekt i 2004 til markering af 250-året for Ludvig Holbergs død. Projektet modtager et tilskud på 300.000 kr.

Brian Mikkelsen udtaler:

"Vestsjællands Amt har ved denne runde præsenteret spændende projekter, der på bedste vis er med til at sætte regionen på det kulturelle landkort. Satsningen på den kulturelle arv i Vestsjælland, som projekterne afspejler, er vigtig – ikke kun for borgerne i regionen, men for hele landet.
Jeg er glad for, at jeg med Provinspuljen har kunnet give et bidrag til gennemførelsen af initiativerne, og vi kan alle glæde os til at se de færdige resultater".

Provinspuljen blev etableret i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. For de to første år har der været afsat i alt 40 mio. kr. til formålet.

Hent flere oplysninger om Provinspuljen og de støttede projekter