40,5 millioner kroner fordeles til at styrke museernes formidling

Kulturminister Brian Mikkelsen har her til formiddag fremlagt sit udspil til fordeling af 40,5 millioner kroner om året fra 2007 til at styrke museernes formidling.

Pengene fordeles til museer over hele landet til støtte for initiativer, der forbedrer museernes muligheder for at formidle deres viden om vores fælles kulturarv til danskerne. Det sker gennem en indsats på syv forskellige områder.

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Denne formidlingsplanen er en markant satsning på at styrke danskernes kendskab til kulturarven og skal på den måde ses i forlængelse af den gratis adgang for børn og unge til de statsanerkendte museer, som regeringen indførte ved årsskiftet. Planen er desuden en overbygning på den bevaringsplan for kulturarven, som regeringen fremlagde for et par år siden. Det er vigtigt at sikre museumsgenstandene for fremtiden, men det er naturligvis også af afgørende betydning, at vi styrker den fremtidige formidling af kulturarven, som foregår på vores mange fine museer.
 
Jeg har ved udformningen af mit udspil lagft vægt på, at der skal være tale om en formidlingsplan, der satser på en række vigtige initiativer.  Først og fremmest støtte til udvikling af museernes eget formidlingsarbejde samt nyttiggørelse af museernes ressourcer i undervisningen. Herudover satses der også på en række udviklingsinitiativer, der kan være med til at sikre en endnu bedre museumsformidling i fremtiden, for eksempel kompetenceudvikling, forskning i museumsformidlingens virkning og udvikling af publikumsundersøgelser.
 
Det er mit håb, at planen vil bidrage til, at de besøgende virkelig vil kunne mærke et løft i formidlingen på landets museer.”
 
Læs de 7 initiativer til forbedret museumsformidling

Hent oversigt over udmøntning af formidlingsplanen (pdf) 

Hent ministerens præsentation af formidlingsplanen (pdf)

Se også publikationen "Udredning om museernes formidling"

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef Steen Kyed, tlf: 3392 9821
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 3392 3598