4,7 millioner til vidensprojekter på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Kulturministeriets udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) giver i år 4,7 millioner kr. til kunstneriske udviklingsprojekter ved de kunstneriske uddannelsesinstitutioner, der skal styrke vidensmiljøerne på institutionerne.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Vidensopbygning er vigtigt for at sikre, vi også i fremtiden har kunstneriske uddannelser af faglig høj kvalitet. Koblingen mellem viden, teori og kunstnerisk udvikling gør en forskel, når vi skal uddanne unge kunstnere, der kan bidrage til samfundet og klare sig både herhjemme og internationalt. Derfor glæder jeg mig over, at udvalget støtter 15 kunstneriske videns- og udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Det er et fagligt kompetent og internationalt udvalg, som har vurderet ansøgningerne.”

Formand for udvalget Ole Lützow-Holm siger:

”Jeg har haft glæden af at sidde i udvalget for kunstnerisk udviklingsvirksomhed i fire år og fra i år som formand. Jeg ser, at de kunstneriske uddannelsesinstitutioner har udviklet og højnet deres vidensproduktion, hvilket også afspejler sig i de ansøgninger, vi behandler. Institutionerne, som har ansøgt, har præsenteret projekter, der er interessante, og som knytter forbindelser mellem metode, teori og kunstnerisk praksis.”

Baggrund

Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-puljen) har eksisteret siden 2013 og skal anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som er hovedfinansieret under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, og Forfatterskolen.

Kulturministeren har nedsat et udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som har til formål at indstille projekter til at modtage midler fra KUV-puljen. I 2017 er puljen ca. 5 mio. kr. Udvalget består af:

  • Formand: Ole Lützow-Holm, professor ved Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet
  • Cecilia Roos, Vicerektor for kunstnärlig forskning og professor ved Dans- och cirkushögskolan under Stockholm University of The Arts og formand for det svenske KUV-udvalg 2010-2014
  • Cecilie Semec, filmfotograf, lektor på Den Norske Filmskole og stipendiat i slutfasen i det norske KUV- stipendieprogram (ph.d. i KUV)
  • Frederik Tygstrup, professor, viceinstitutleder Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet

Se uddelinger og oplysninger om udvalget samt retningslinjer, ansøgningsskemaer, afrapporteringsskemaer m.v.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 61