48 mio. kr. skal skabe lige adgang til kulturens muligheder

Regeringens nye satspulje program ’Lige muligheder’ afsætter på Kulturministeriets område midler til Medborgercentre i udsatte boligområder og Bogstartprogrammer.

48 mio. kr. til gratis bogpakker og kulturelle aktiviteter for udsatte børn og unge.

Medborgercentre
Erfaringer fra fx Gellerup og Vollsmose viser, at biblioteker og medborgercentre spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe kulturelle og sociale samlingspunkter i udsatte boligområder.
 
Et medborgercenter er et tilbud til familier, der har svært ved at gribe de muligheder, samfundet stiller til rådighed. Centrene placeres, hvor folk bor. Styrken er, at medborgercentrene er åbne og frivillige tilbud.
 
Centrene tilbyder fx rådgivning i forbindelse med sundhed, børns trivsel og deltagelse i netværk. Derudover er der muligheder for mentorordninger til fastholdelse af uddannelsesplads og job, lektiehjælp, sprogkurser og andre sprogstimulerende aktiviteter.
 
Bogstart
Bogstart forsyner børn med en gratis bogpakke tilpasset deres alderstrin i 4 omgange – indtil barnets fylder 6 år. I tilknytning til bogpakkerne er der en række aktiviteter, supplerende materialer og oplysning til forældrene om børns sprog og læsning. Bogstartprogrammer er især målrettet familier med svage traditioner for læsning i hjemmet. 

Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Jeg glæder mig over, at kulturen kan bidrage til den vigtige indsats for at sikre alle børn en god start i livet. Med Bogstart og Medborgercentre i udsatte boligområder bruger vi sprog, kultur og litteratur som drivkræfter i børns indlæring af kulturelle og sociale kompetencer. Vi ved jo, at der er en tæt sammenhæng mellem forældres kulturvaner og børnenes både i positiv og negativ retning. Min forhåbning er, at vores indsats vil gøre en forskel og skabe mønsterbrydere”.
 
Bogstart og Medborgercentre koordineres af Styrelsen for Bibliotek og Medier, men tænkes igangsat i kommunalt regi.  

Yderligere oplysninger:

Jens Thorhauge, direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf. 33 73 33 67 eller 21 42 67 97.
Karen Dyssel, kommunikationsmedarbejder i Kulturministeriet, tlf. 33 92 29 92.