4,8 mio. kr. til idrætsforskning

Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) har uddelt 4,8 mio. kr. til 14 projekter.

Forskning i kvinders doping, træning for ældre, talentudvikling i håndbold og kortlægning af yderliggående fodboldtilhængere – dét er nogle af de projekter, der har fået støtte i 2010.

I forbindelse med uddelingen af årets støttemidler udtaler formand for udvalget, professor Jens Bangsbo:

”De mange topkvalificerede projekter viser, at der er grøde i idrætsforskningen, og at den er yderst samfundsrelevant. Med de projekter, vi har valgt at støtte, demonstrerer vi også bredden i den danske idrætsforskning. Vi forventer os rigtig meget af projekterne og ser frem til, som på seminaret ”Viden om Idræt” afholdt for nylig, at kunne præsentere resultaterne for offentligheden”.

Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning (KIF) råder over en årlig bevilling på 4,8 mio. kr., som fordeles ligeligt mellem medicinsk/naturvidenskabelig og humanistisk/samfundsvidenskabelig idrætsforskning.

KIF, der blev oprettet i 2000, giver tilskud til idrætsforskning og kan selv sætte projekter i gang. Udvalget har også en rådgivende funktion i forhold til Kulturministeriet.

Blandt de projekter, der har fået tilskud i 2010, ønsker udvalget særligt at fremhæve følgende:

Raske kvinders brug af præstationsfremmende stoffer i forbindelse med træning på motionsplan i en dansk kontekst

Inden for den såkaldte ”motionsdoping” fokuseres der i lovgivning, dopingkontrol og medier primært på yngre mænds brug af anabole steroider. Kun meget få kvinder på motionistplan bruger anabole steroider, men betyder det, at kvindelige motionister ikke bruger præstationsfremmende stoffer? Ph.d. Marianne Raakilde Jespersen fra Institut for Idræt på Aarhus Universitet modtager 300.000 kr. til at analysere internetbaserede fora med hensyn til diskussioner om brug, efterspørgsel, køb og art af præstationsfremmende stoffer for kvinder.

Kontakt: Marianne Raakilde Jespersen, marianne@sport.au.dk, tlf. 89 42 91 53

Fodboldtræning som motionsform hos 65-75-årige mænd

Ved stigende alder ses bl.a. tab af muskelmasse og bevægelsesfunktion, som accelererer ved 65-års-alderen. Det har alvorlige konsekvenser for sundhedstilstanden, fordi det medfører inaktivitet og nedsat mobilitet, som igen giver forøget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Professor Per Aagaard fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet modtager 299.520 kr. til at undersøge, om 16 ugers fysisk aktivitet i form af motionsfodboldtræning kan modvirke denne aldersrelaterede nedgang i muskel- og bevægelsesfunktion hos 65-75-årige mænd.

Kontakt: Per Aagaard, paagaard@health.sdu.dk, tlf. 65 50 38 76

Effekten af fysisk aktivitet samt indtagelse af antioxidanter på kredsløbsfunktionen hos ældre  

Under fysisk aktivitet ophobes en række træthedsfremmende stoffer (iltradikaler) i muskler og kredsløb. Hos ældre dannes der større mængder af disse træthedsfremkaldende stoffer end hos yngre, hvilket menes at medvirke til at nedsætte de ældres evne til at være fysisk aktive og kroppens evne til at tilpasse sig positivt til fysisk træning. Professor Ylva Hellsten fra Institut for Idræt på Københavns Universitet modtager 489.600 kr. til at undersøge, om fysisk aktivitet og indtagelse af antioxidanter kan modvirke de negative effekter på både kredsløbsfunktion og træningstilpasningsevne.

Kontakt: Ylva Hellsten, yhellsten@ifi.ku.dk, tlf. 35 32 16 16

P-piller og styrketræning

P-piller nedsætter kroppens evne til at opbygge proteiner i sener og muskler hos unge kvinder, og derfor er det vigtigt at få belyst effekten af p-piller på muskler og sener i relation til forebyggelse og behandling af muskel- og seneskader. Styrketræning påvirker vævene positivt, og forskningsassistent Mette Hansen fra Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg hospital modtager 158.961 kr. til at undersøge, om styrketræning modvirker p-pillernes negative effekt på muskel- og senevævene.

Kontakt: Mette Hansen, kontakt@mettehansen.nu, tlf. 35 31 60 89

Kulturens betydning i talentudvikling

Louise Kamuk Storm, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, modtager 800.000 kr. til sit ph.d.-projekt, hvor hun vil undersøge, hvilken betydning kulturen i et talentudviklingsmiljø har for atleternes talentudvikling. Undersøgelsen gennemføres ved at sammenligne tre håndboldklubber, der har succes med at udvikle talenter, i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. Det danske eksempel er Skanderborg Håndboldklub, som er udnævnt til årets håndboldklub i 2010 med fire DM-guldmedaljer og en sølvmedalje i ungdomsrækkerne.

Kontakt: Louise Kamuk Storm, lkstorm@health.sdu.dk, tlf. 65 50 36 84

De danske ultrafans

Den italiensk inspirerede ultrafankultur, der kendes ved spektakulære iscenesættelser på stadions, blandt andet med afbrænding af romerlys og røgpulver, er under fremmarch i Danmark. Rasmus Beedholm Laursen modtager 800.000 kr. til sit ph.d.-projekt på Institut for Idræt, Aarhus Universitet, hvor han vil skaffe viden om attraktionen ved denne form for adfærd, og hvilke holdninger og værdier den bygger på. Formålet er at forebygge unødvendig optrapning af et modsætningsforhold mellem fansene og politi og stadionkontrollører. Projektet vil bygge på interview og deltagerobservationer i ultramiljøerne omkring AGF, OB og Brøndby IF.

Kontakt: Rasmus Beedholm Laursen, rasmusbeedholm@gmail.com, tlf. 89 42 91 95

Yderligere oplysninger:

Professor Jens Bangsbo, formand for Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, jbangsbo@ifi.ku.dk, tlf. 35 32 16 23 eller 28 75 16 23

Konsulent Eva Jensen, Kulturministeriets Koncerncenter, evajen@kc.kum.dk, tlf. 33 74 55 52 eller 22 90 85 52

Hent yderligere oplysninger om Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og de støttede projekter på Kulturministeriets koncerncenters hjemmeside