5 mio. kr. til projekter for børn, der ikke møder kunst og kultur

Fra 12. december 2014 kan kunst- og kulturskoler søge støtte til projekter rettet mod børn fra familier og miljøer, der ikke har tradition for at opsøge kunst og kultur på egen hånd. Puljen er en del af Kulturministeriets strategi for børn og unges møde med kunst og kultur.

 

Kulturministeriet har over de kommende tre år afsat 5 mio. kr. til projekter i kunst- og kulturskoler herunder musikskoler for børn, der ikke møder kunst og kultur som en del af deres hverdag. Der vil i udvælgelse blive vægt på nytænkende, eksperimenterende og kreative udviklingsprojekter, der opsøger og motiverer børn.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Kunst og kultur giver os en bredere forståelse af os selv, hinanden og verden, som vi ikke får andre steder. Den dannelse har alle børn ret til. Med den her pulje får flere børn og unge glæde af kunst- og kulturskolernes tilbud”.

Puljen kan søges fra 12. december 2014 og har ansøgningsfrist 15. marts 2015 kl.12.

Flere oplysninger om kriterier for tildeling af midler til kunst- og kulturskoler vil fremgå af puljevejledningen, som kan hentes sammen med ansøgningsskemaet.

Baggrund for puljen

Kulturministeriet lancerede i maj 2014 en ny børne- og ungestrategi, Det begynder med børn & unge, som skal sikre, at kunst og kultur bliver en del af alle børns opvækst uanset baggrund. Kulturministeriet har i alt afsat 40 mio. kr. til konkrete initiativer, der giver kommuner, kulturinstitutioner og dagtilbud bedre mulighed for at give børnene adgang til både at opleve kultur og selv være aktivt udøvende inden for et kulturelt felt og samtidig skabe en større diversitet i tilbuddene.

Yderligere oplysninger

Merete Dael, konsulent i Kulturstyrelsen, tlf. 33 73 33 76

Kulturministeriets pressetelefon, tlf. 22 76 51 16

Læs mere