5 mio. kr. til styrket samarbejde mellem de kunstneriske uddannelser

Kulturminister Marianne Jelved bevilger 5 mio. kr. i perioden 2015-2016, der skal bruges til at styrke samarbejdet mellem de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Fremtidens kunstneriske udtryk bliver i stigende grad skabt i rummene mellem de traditionelle kunstfaglige felter. Denne udvikling stiller øgede krav til institutionerne om at give deres studerende muligheder for at udvikle kunstneriske udtryk i samarbejder på tværs af kunstarterne. Det vil jeg gerne støtte op om, således at vi sikrer, at samarbejdet mellem de kunstneriske fagmiljøer på de videregående kunstneriske uddannelser udvikles og styrkes, og derfor har jeg afsat 5 mio. kr. til dette formål.”

Midlerne til styrket samarbejde mellem de kunstneriske uddannelser stammer fra uddannelsesreserven og fordeles med 2 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016.

Yderligere oplysninger
Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16