50.000 kulturkroner til humlemagasinet

Kulturministeriet har besluttet at tildele 50.000 kr. af Provinspuljen som tilskud til om- og tilbygning af Humlemagasinets gamle frugtlagerbygning.

Bygningen skal ombygges til et ”multikultur-sted”. Bl.a. til teaterforestillinger, koncerter, formidling sov.
 
I dag huser bygningen Sigfred Pedersens Museum, hvor der udstilles effekter om digteren Sigfred Pedersen. Bygningen er meget egnsspecifik, og ønsket om at bevare den er et væsentligt formål for fonden bag Humlemagasinet.
 
Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller kontorchef Per Voetmann tlf. 33 92 83 32.