6 MIO. KR. TIL BIBLIOTEKER I HELE LANDET

Kulturminister Carina Christensen lancerer i dag på Biblioteksforeningens årsmøde et nyt initiativ, der skal fremme nytænkning og udvikling af folkebibliotekerne.

Kulturministeren afsætter 6 mio. kr. til alternative bibliotekstilbud bl.a. de steder i landet, hvor der er lukket biblioteksfilialer, og hvor borgerne i lokalområdet derfor har fået længere til det nærmeste bibliotek.
 
Carina Christensen udtaler:
”Folkebibliotekerne er inde i en rivende udvikling. Vi går fra mange og mindre biblioteker til færre og større biblioteker, som til gengæld er mere veludstyrede og har længere åbningstider. Men det er vigtigt, at der stilles alternative bibliotekstilbud til rådighed for de borgere, der har fået langt til det nærmeste bibliotek. Med initiativet ”Biblioteker i hele landet” vil jeg gerne motivere kommunerne til at tænke nyt, så der udvikles alternativer, der hvor filialerne lukker. Det kan f.eks. være oprettelse af selvbetjente filialer, fleksible bogbusser eller indgåelse af nye partnerskaber. Biblioteket skal være et let tilgængeligt tilbud for alle.”
 
De 6 mio. kr. kommer fra ubrugte og tilbageførte midler fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers udviklingspulje. De bliver nu stillet til rådighed for en ny og ekstraordinær ansøgningsrunde. Betingelserne for at få andel i pengene fremgår af Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside: www.bibliotekogmedier.dk
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf. 24 69 64 21
Direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf. 21 42 67 97