6 mio. kr. til idræt for udsatte borgere

Udsatte grupper får nu bedre mulighed for at dyrke idræt og motion – både udsatte børn og unge, hjemløse og flygtninge. Organisationerne BROEN Danmark, DFUNK Sport, GAME og OMBOLD deler 6 mio. kr. i perioden 2016-2019.

Kulturminister Bertel Haarder siger:

”Idrætten har en særlig evne til at skabe positive fællesskaber, og idrætten kan give succesoplevelser og indgyde glæde. Derfor er det vigtigt, at alle børn og voksne, der har lyst til at dyrke idræt får muligheden for det – ligegyldigt hvem man er – socialt udsatte børn og unge, nytilkomne flygtninge, eller personer uden fast bopæl. Jeg er sikker på, at de udvalgte fire projekter kan bidrage til mange positive idrætsoplevelser for udsatte borgere på asfalten og i foreningsregi.” 

De fire projekter 

BROEN Danmarks foreninger hjælper udsatte børn og unge med at blive en del af en lokal idrætsforening eksempelvis ved at betale barnet kontingent og følge dette til aktiviteten. Projektet ”Alle med på holdet” har til formål at styrke og udvikle et allerede eksisterende samarbejde med 22 kommuner, samt inddrage det lokale erhvervsliv i arbejdet omkring udsatte børn og unges fritidsaktiviteter.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom – arbejder for bedre vilkår for unge flygtninge i Danmark. Projektet ”DFUNK Sport- interkulturelt samspil mellem unge flygtninge og danskere” vil skabe rammer for, at mange flere unge flygtninge fremover kan tage del i sportsaktiviteter både som deltagere og frivillige, samt bygge en stærk bro til det etablerede foreningsliv.

GAME er en landsdækkende, almennyttig gadeidrætsorganisation, som siden 2002 har arbejdet for at udbrede gadeidræt og gadekultur til børn og unge i udsatte boligområder. Projektet ”Ung og sund på Gadeplan” skal styrke idrætsdeltagelse og antallet af instruktører ved at udvikle tre nyskabende koncepter: et digitalt, et fysisk og et uddannelsesmæssigt; som understøtter og forankrer den selvorganiserede gadeidræt.

OMBOLD arrangerer træning og events for udsatte og hjemløse. OMBOLDs formål med projektet er at udvikle et foreningskoncept, der muliggør, at OMBOLDs lokale idrætsfællesskaber bliver en del af idrættens folkeoplysende foreningsliv.

Fakta

Parterne bag den politiske stemmeaftale om idræt har afsat 6 mio. kr. af midlerne til de idrætspolitiske sigtelinjer til fordeling mellem udvalgte indsatser i en 4-årig periode fra 2016-2019, der har til formål at forankre og understøtte indsatser fra landsdækkende almennyttige organisationer, der tilbyder idræt til udsatte personer. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon, tlf.: 22 76 51 16