600.000 KR. TIL UDSTILLINGEN "DA SPANIOLERNE KOM - ET KULTURMØDE I 1808"

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at give 600.000 kr. til en kulturhistorisk udstilling ”Da spaniolerne kom – et kulturmøde i 1808”.

Udstillingen skal kredse om kulturmødet, der opstod i 1808, da spanske hjælpetropper i 1808 kom til Danmark i kampen mod England m.v.
 
4 museer – Holbæk Museum, Museet på Koldinghus, Langelands Museum og Roskilde Museum – samarbejder om at forberede udstillingen. Det er tanken, at der skal arbejdes på tværs mellem museer, fag og regioner – i et internationalt perspektiv med inddragelse af museer og arkiver i Spanien, Tyskland og Storbritannien. Endvidere inddrages lægfolk og brugere, bl.a. slægtshistorikere.
 
I tilknytning til udstillingen skal der udgives en forskningsantologi med den nyeste viden om emnet.
 
Brian Mikkelsen udtaler: ”Det er et projekt, som udmærker sig ved et samarbejde mellem 4 museer, som alle vil vise udstillingen, foruden at udstillingen skal cirkulere på andre museer”. ”Det er en udstilling, som handler om et forhold, mange har hørt om, men få kender meget til, og som man formår at sætte ind i den historiske kontekst”.
 
”Det er et godt og skægt initiativ, som jeg er glad for at støtte”.
 
Puljen til kultur i hele landet støtter nyskabende og eksemplariske projekter i hele landet. Der uddeles 24 mio. kr. om året, en stor del af midlerne gennem kulturaftaler mellem Kulturministeriet og klynger af kommuner.
 
Yderligere oplysninger
 
Flere oplysninger om Kulturpuljen og det støttede projekt kan fås på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk eller ved henvendelse til pressechef Martin Østergaard-Nielsen tlf. 33 92 35 98 eller fuldmægtig Niels Boel tlf. 33 92 35 20.