6,1 MIO. KR. TIL NY KULTURAFTALE

Regeringen offentliggør nu sit sprogpolitiske udspil som opfølgning på sprogudvalgets rapport ”Sprog til tiden”.

Med udspillet gøres der status over indsatsen siden offentliggørelsen af rapporten og iværksættes nye initiativer til yderligere opfølgning.
 
Udspillet fokuserer på tre indsatsområder:

     

  1. Dansk sprog styrkes i hjemmet, i dagtilbud indtil skolestarten, i grundskolen og andre uddannelser.
  2. Dansk sprog styrkes på universiteterne.
  3. Der iværksættes en kampagne, der øger opmærksomheden om det danske sprog.

Kulturminister Carina Christensen udtaler:
”Regeringen lægger stor vægt på, at dansk fortsat udvikles som et fuldt og helt sprog. Udfordringen er at give gode vilkår for, at dansk fortsat udvikler sig som et samfunds- og kulturbærende sprog og frem for alt at sikre, at alle, der har deres dagligdag i Danmark, også har mulighed for at tilegne sig et sikkert og nuanceret dansk, så vi alle kan deltage i samfundslivet på lige fod. Her peger regeringens udspil frem imod en styrket indsats.”
 
Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler:
”Vi gør nu en stor indsats for børns sprog og læsning. Vi viderefører de bedste initiativer fra den meget vellykkede læselystkampagne. Vi laver et bogstartsprogram for familier, der måske savner ekstra hjælp for at kunne støtte børnene i sprog og læsning. Vi sikrer, at alle børn kommer i børnehaveklasse. Vi gør en ekstra indsats for at indfange drengene i den periode, hvor de ellers let falder lidt fra læsningen. Og det er bare eksempler på den indsats, der skal sikre alle en god sproglig start på tilværelsen.”
 
Videnskabsminister Helge Sander udtaler:
”Regeringen er meget bevidst om, at dansk er et kulturbærende sprog – også på universiteterne. For de danske universiteter skal både kunne begå sig i den globaliserede verden og samtidig være kulturbærende institutioner i Danmark. Det har universiteterne allerede taget højde for ved selv at udvikle sprogstrategier.  Regeringen vil fremover også understøtte denne indsats. Universiteternes faglige selvstyre bliver ikke berørt med regeringens sprogudspil, idet det må være op til universiteterne fagligt at vurdere relevansen af undervisningssprog på de enkelte uddannelser. Sprogudspillet vil derfor ikke indebære ny lovgivning. Regeringen vil dog følge udviklingen nøje og allerede i år fremlægge en rapport om sproget på de danske universiteter samt iværksætte en undersøgelse af undervisningsniveauet i engelsksprogede kurser.”
 
Læs hele regeringens udspil (pdf)

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Per Voetmann, Kulturministeriet, tlf.: 33 95 45 62, pv@kum.dk
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 98, mas@kum.dk
Kommunikationschef Niels Hovmand, Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling, tlf.: 40 82 89 58, nho@vtu.dk
Undervisningskonsulent Benedicte Kieler, Undervisningsministeriet, tlf.: 33 92 53 61, benedicte.kieler@uvm.dk