6.500 børn får tidlig kulturstart

Mere end 6.500 børn mellem 0 og 5 år over hele Danmark deltager i nye projekter, der skal give dem en god start på kulturlivet. Kommuner, kulturinstitutioner og professionshøjskoler har fundet sammen i nye og lærerige partnerskaber, som i de næste to år sætter fokus på de første møder mellem barn og kultur.

Igennem initiativet ’En tidlig kulturstart’, som er initieret af kulturminister Mette Bock, bliver der nu uddelt 5,5 millioner kroner til otte nye projekter fra Jammerbugt til Aabenraa og fra Holstebro til Helsingør.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Når børn allerede fra små skostørrelser oplever, at kunst- og kulturoplevelser er tilgængelige og lærerige, så kan vi lykkes som samfund. Derfor er dette initiativ en vigtig legeplads for en bred pallette af nye partnerskaber, der sikrer kulturoplevelser til 6.500 små børn i deres nærmiljø.” 

Fakta om ’En tidlig kulturstart’

Initiativet ’En tidlig kulturstart’ er en del af Kulturministeriets indsats på børne- og ungeområdet, der går ud på at forbedre samarbejdet med kommuner og kulturinstitutioner. 

Der er afsat i alt 6,25 millioner kroner til initiativet, som består af den aktuelle pulje og aktiviteter i forbindelse med national koordinering af videndeling og netværk i perioden 2019 til 2021.

De otte nye projekter er:

  • Helsingør kommune, ’Kulturbørn 0-6 år’, 565.000 kroner. 
  • Holstebro kommune, ’Teatermøder i børnehøjde – kultur for og med børn i daginstitutioner’, 551.000 kroner.
  • Sorø kommune, ’Slaraffen – en børnekulturel dannelsesrejse’, 896.400 kroner.
  • Viborg kommune, ’KulturSpor i daginstitutioner’, 622.000 kroner.
  • University College Syddanmark, Sønderborg kommune, Tønder kommune, Haderslev kommune og Aabenraa kommune, ’Impuls og fordybelse – børns kulturelle indtryk og udtryk i dagtilbud’, 1.021.000 kroner.
  • Lolland kommune og Guldborgsund kommune, ’Klar, parat, kultur fra start’, 834.800 kroner.
  • Fredericia kommune, ’Nye Kunst- og kulturspor i dagtilbud’, 504.900 kroner.
  • Vesthimmerlands kommune, Jammerbugt kommune og Mariagerfjord kommune, ’Kunst-gødning’, 529.400 kroner.

På vej mod en tidlig kulturstart

Kulturministeriets kortlægning af børns møde med kunst og kultur i dagtilbud (2016) viser, at der er plads til forbedringer, hvad angår kvaliteten, kompetencerne og antallet af møder med kunst og kultur. 

Derfor har Kulturministeriet i årene 2016-18 understøttet, at tre professionshøjskoler arbejdede sammen med dagtilbud og kulturinstitutioner om at styrke lærende partnerskaber for at kvalitets- og langtidssikre børns møde med kunst og kultur i dagtilbud (KULT-projektet). 

Denne viden dannede afsæt for puljen til en tidlig kulturstart, der har til formål, at bidrage til at øge antallet af og kvaliteten af kunst- og kulturmøder, der er målrettet børn i dagtilbud; at skabe nye varige samarbejder og lærende partnerskaber med dagtilbud og at udvikle nye og udbygge eksisterende strategier og planer for børns møde med kunst og kultur i dagtilbud. Læs mere om Kulturministeriets initiativ til en tidlig kulturstart 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16