74 mio. kr. til nye kulturinitiativer på regeringens finanslov

Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter 74 mio. kr. til nye kulturinitiativer frem til 2021 – herunder fejringen af genforeningsjubilæet med Sønderjylland i 2020.

Kulturminister Mette Bock siger:

”I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland stemte sig hjem til Danmark. Det er en historisk begivenhed, som har afgørende betydning for Danmark. Også i dag – og ikke kun i grænselandet. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti med finansloven for 2018 afsat i alt 10 mio. kr. til markeringen. Vi skal have udbredt kendskabet til genforeningen og dens betydning for Danmark, som det ser ud i dag. Derfor vil der blive afsat midler til en landsdækkende oplysningskampagne.  

Jeg synes, der er gode initiativer på finansloven i år, men de store ændringer på kulturområdet skal komme gennem det reformarbejde, som er i fuld gang. Det er nytænkning, der skal give plads til yderligere udvikling i en tid med stigende interesse for kultur. I 2018 kommer vi bl.a. til at se på museernes tilskudsstruktur, scenekunstområdet, de kunstneriske uddannelser og ikke mindst medieområdet, hvor vi skal lande en politisk aftale, som vil have fokus på dansk kvalitetsindhold. 
Reformarbejdet er ikke noget som klares fra den ene dag til den anden – vi skal træffe nogle kloge, modige beslutninger, der sikrer langsigtet stabilitet, balance og udvikling.” 

Overblik over kulturelle initiativer på finansloven 2018

Der øremærkes i alt 2,1 mio. kr. til projektet NUKIGA, der skal fremme kendskabet til grønlandsk kunst og kultur i Danmark ved at holde kulturarrangementer i samarbejde mellem de fire grønlandske huse i Danmark. 

Der afsættes desuden i alt 1,5 mio. kr. til digitalisering og offentliggørelse på internettet af færøsk kildemateriale fra Rigsarkivet. 

På finansloven 2018 er der afsat en bevilling på i alt 10 mio. kr. til at undersøge mulighederne for at sikre vikingeskibene mest hensigtsmæssigt. Der afsættes endvidere 3 mio. kr. i 2018 til renovering af flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder. 

Der Nordschleswiger – det tysksprogede dagblad for det tyske mindretal i Sønderjylland – får et årligt driftstilskud på 1,7 mio. kr. i 2018 og 2019. I 2020 og 2021 bliver tilskuddet på 2,3 mio. kr. årligt. Og så er der fra 2018 og frem øremærket 0,5 mio. kr. til Dansk Sprognævn til at frikøbe Retskrivningsordbogen. 

Finansloven 2018 omfatter derudover følgende mindre tiltag, der bl.a. understøtter lokale aktiviteter: 

  • Team Danmark (4 mio. kr. årligt fra 2018 og frem)
  • Statens Museum for Kunst, Doverodde (1,5 mio. kr. årligt fra 2018-2021) til drift af filial
  • Kattegatcenteret i Grenå (2 mio. kr. årligt fra 2018-2021).
  • Mosede Fort (5 mio. kr. i 2018)
  • Marinemuseet i Aalborg (0,5 mio. kr. i 2018)
  • Digital ajourføring af den oprindelige kulturkanon (1 mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. fra 2019 og frem) 

Der er endvidere afsat 72 mio. kr. årligt til almennyttige foreninger inden for bl.a. idrætslivet og folkeoplysning i en ny politisk aftale om spillehalsmidlerne.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16