7,5 MIO. KR. TIL DISTRIBUTION AF IKKE-KOMMERCIELT TV

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, der står bag den mediepolitiske aftale for 2007-2010, har besluttet at afsætte 7, 5 millioner kroner af licensmidlerne for at begrænse de ikke-kommercielle tv-stationers udgifter til distribution, når de efter slukningen af de analoge tv-signaler den 31. oktober 2009 skal sende på det nye, jordbaserede digitale tv-sendenet.

Det fremgår af den tillægsaftale til medieaftalen om udvikling af radiomarkedet i Danmark, som medieaftalekredsen netop har indgået.
 
Kulturminister Carina Christensen siger:   
”Jeg er glad for, at vi i medieordførerkredsen har truffet en beslutning, som gør det betydeligt billigere for de ikke-kommercielle tv-stationer at sende på det digitale tv-sendenet. Den nye ordning for udsendelse af ikke-kommercielt tv betyder blandt andet, at tv-stationerne får mulighed for at sende i større geografiske områder, ligesom der bliver adgang til flere sendetimer i de fleste områder. Derfor er det naturligvis vigtigt, at vi holder sendeomkostningerne nede på et lavt niveau, så stationerne reelt kan få glæde af denne beslutning.”
 
Beslutningen i medieordførerkredsen er truffet i forlængelse af, at Folketinget for nylig vedtog en lov om ændring af radio- og fjernsynsloven. En af hovedændringerne i loven vedrører en ny ordning for udsendelse af ikke-kommercielt tv i Danmark efter slukningen af de analoge signaler. Som noget nyt bliver der blandt andet åbnet for, at ikke-kommercielt tv, som ikke er geografisk bestemt, men som har sit publikum spredt over hele landet, kan udsendes landsdækkende på det digitale tv-sendenet.
 
Det er DR’s og TV 2/DANMARK A/S’ fælles distributionsselskab, DIGI-TV, der står for etablering og driften af tv-sendenettet, hvor der ud over ikke-kommercielt tv skal udsendes public service-programmer fra DR 1, DR 2, TV 2’s hovedkanal og de regionale TV 2-virksomheder. Der er truffet politisk beslutning om, at de ikke-kommercielle tv-stationer skal betale en andel af DIGI-TV’s årlige udgifter hertil. Det afsatte beløb, som stammer fra licensmerprovenuet fra 2008, skal sikre, at tv-stationerne i perioden 1. november 2009 til 31. december 2013, hvor stationernes tilladelser udløber, kun betaler et mindre beløb på 100 kroner pr. sendetime for at få deres udsendelser distribueret i det digitale tv-sendenet.
 
Beløbet på 100 kroner pr. sendetime skal ses i forhold til forskellige scenarier for de ikke-kommercielle tv-stationers udgifter til distribution uden det tildelte licensmerprovenu, som Styrelsen for Bibliotek og Medier tidligere har udarbejdet. Styrelsens beregninger viste, at tv-stationerne – uden bidraget fra licensprovenuet – skulle betale fra 185 kroner og helt op til 854 kroner pr. sendetime. Der er derfor tale om en væsentlig begrænsning af udgifterne.
 
Yderligere oplysninger:
Pressechef Martin Skovmand, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21
Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 35 18