750.000 kr. af provinspuljen til Trelleborg

Kulturminister Brian Mikkelsen har besluttet at tildele 750.000 kr. af Provinspuljen til en udvidelse af Sydvestsjællands Museum/Vikingeborgen Trelleborg.kr.

Midlerne går til at rekonstruere en smedje, der skal anvendes i forbindelse med museets formidlingsarbejde om livet i vikingetiden. 
 
Brian Mikkelsen udtaler i den forbindelse: ”Jeg er glad for at kunne støtte denne udvidelse af museet. Vikingetiden er en vigtig del af vores fælles kulturarv og projektet er et spændende initiativ, der kan være med til at synliggøre området yderligere."
 
Provinspuljen blev oprettet i 2002 for en 4-årig periode med henblik på at styrke og synliggøre kulturlivet uden for hovedstaden yderligere. Der er afsat i alt 80 mio. kr. til formålet.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Martin Østergaard Nielsen tlf. 33 92 45 98 eller fuldmægtig Niels Boel, tlf. 33 92 98 13.

Læs mere om Vikingeborgen Trelleborg på www.vikingeborg.dk