8 mio. kr. afsættes til markering af Genforeningsjubilæet 2020

Kulturministeriet og Folketinget har afsat en pulje på 8 mio. kr. til markering af Genforeningsjubilæet i 2020. Af disse er 6 mio. kr. til rådighed i 2018 og 2 mio. kr. i 2019. Det er nu muligt at søge puljen for 2018.

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg håber, at fejringen af 100-året for grænseflytningen kan øge danskernes viden om, hvor stor betydning genforeningen har haft for vores lands historie – både kulturelt, økonomisk og politisk. Betydningen rækker også ud i forhold til den fremtid, vi ser ind i. Det skal være en bred folkelig fejring i hele Danmark. Derfor inviterer jeg foreninger og kulturinstitutioner til at deltage i begivenheden og stiller økonomisk støtte til rådighed for udstillinger og andre formidlingsaktiviteter.”

Folketingets formand Pia Kjærsgaard siger:

”Jeg ser frem til en stor national begivenhed på tværs af grænsen. Der er så mange positive temaer og lærerige succeser i de 100 år, der snart er gået siden grænsedragningen. 100-året for genforeningen kan bruges til at fortælle den gode historie om folkeafstemningerne og om Sydslesvig og Sønderjylland. Siden grænsedragningen i 1920 har der været en bred politisk vilje til at støtte de danske sydslesvigere med at bevare deres danske sprog og kultur. Det er en spændende historie, som skal bredes ud til befolkningen, og det er 100-året en glimrende anledning til.”

Baggrund

Puljen er en del af den samlede indsats til markering af genforeningsjubilæet i 2020, og har til formål at understøtte formidlende og folkeoplysende aktiviteter, der medvirker til at bidrage til at styrke befolkningens kendskab til genforeningens betydning både aktuelt og historisk, således at genforeningsjubilæet ikke blot bliver en regional men en national begivenhed.

Puljen henvender sig primært mod folkeoplysende foreninger og kulturelle institutioner i Danmark og Slesvig-Holsten. Det er Kulturministeren, der træffer afgørelse, efter indstilling af den statslige styregruppe i samarbejde med Folketinget. Slots- og Kulturstyrelsen står for administration af puljen.

Sådan søger man

På Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man læse de nærmere kriterier for at komme i betragtning samt søge puljen.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16