8.5 mio. kr. til kunstneriske udviklingsprojekter

Kulturministerens udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) har i år uddelt i alt 8,5 mio. kr. til 17 udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Der skal være plads til udvikling på vores kunstneriske uddannelser. Det hjælper de 17 ambitiøse, nye kunstneriske udviklingsprojekter med – om det så er kunstinstallationer, nye musikalske kompositioner eller teaterforestillinger. Jeg håber, de nye projekter vil skabe ny inspiration, som kan smitte af på undervisningen.”

Formand for udvalget for Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Ole Lutzow-Holm siger:

”Udvalgets indtryk er, at KUV er på vej til at blive integreret som en central del af vidensdannelsen på de kunstneriske uddannelser i Danmark.  Det bekræftes af årets ansøgningsrunde. Udvalget ser en tendens til, at institutionerne i stigende grad støtter op om de ansattes projekter, og at der sker en kompetenceopbygning omkring KUV på institutionerne, hvilket afspejler sig i både antal og kvalitet af ansøgningerne. Det er meget positivt."

Baggrund

Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-puljen) har eksisteret siden 2013 og skal anvendes til at styrke indsatsen inden for området på de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, som er hovedfinansieret under Kulturministeriet: Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, og Forfatterskolen.

Kulturministeren har nedsat et udvalg for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som har til formål at indstille projekter til at modtage midler fra KUV-puljen.

Udvalget består af:
•    Formand: Ole Lützow-Holm, professor ved Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet
•    Cecilia Roos, Vicerektor for kunstnärlig forskning og professor ved Dans- och cirkushögskolan under Stockholm University of The Arts og formand for det svenske KUV-udvalg 2010-2014
•    Cecilie Semec, filmfotograf, lektor på Den Norske Filmskole og stipendiat i slutfasen i det norske KUV- stipendieprogram (ph.d. i KUV)
•    Frederik Tygstrup, professor, viceinstitutleder Institut for Kunst og Kulturvidenskab Københavns Universitet

Se årets uddelinger her (pdf)
Se oplysninger om udvalget samt retningslinjer, ansøgningsskemaer, afrapporteringsskemaer mv. på www.kum.dk

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Pressemeddelelsen er opdateret den 21. februar 2020 med korrekt oversigt.