90 mio. kr. til styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark

     

  • Center for kultur- og oplevelsesøkonomi skal styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervsliv og kulturliv.

  • Fire oplevelseszoner skal styrke vilkårene for vækst i oplevelseserhvervene.

Regeringen har indgået et bredt forlig om udmøntningen af 90 mio. kr. til styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark. Forliget er indgået med S, DF, RV og SF. Resultatet af forliget er to nye initiativer: 

     

  1. Oprettelse af et center for kultur- og oplevelsesøkonomi, som skal styrke samspillet mellem erhvervslivet og kulturlivet. Centret skal bl.a. formidle viden til virksomhederne, kulturlivet og offentligheden samt iværksætte nye projekter.

  2. Udvikling af fire oplevelseszoner, som skal styrke vilkårene for vækst i udvalgte oplevelseserhverv. Oplevelseszonerne udvikles inden for oplevelseserhverv, hvor Danmark har særlige erhvervsmæssige potentialer og kreative kompetencer. Det kan fx vedrøre computerspil, mode, arkitektur/design og madkultur. Zonerne sendes i udbud i løbet af 2007-2010.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:
- Den voksende globale velstand betyder, at efterspørgslen efter kultur og oplevelser stiger, og vi vil gerne betale ekstra for dét, der giver den helt særlige oplevelse. Det skal Danmark udnytte. Vi har nu fået en bred aftale, der styrker de erhvervsmæssige potentialer i kultur- og oplevelses-økonomien. Det bliver et afgørende konkurrenceparameter for Danmarks fremtidige vækstmuligheder.
 
Kulturminister Brian Mikkelsen:
- Jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå en aftale, som styrker Danmarks position i kultur- og oplevelsesøkonomien. Aftalen rummer en række initiativer, der giver oplevelseserhvervene en stærk platform at udvikle sig på. Det er samtidig en aftale, der er med til at bygge den bro mellem kulturen og erhvervslivet, som jeg som kulturminister er så optaget af.

Download faktaark vedrørende aftalen (pdf)
 
Kontaktperson:
Pressesekretær Erik Ljunggren, Økonomi- og Erhvervsministeriet,   
40 18 43 46, elj@oem.dk

Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, Kulturministeriet, 33 92 35 98, mni@kum.dk