Årets Fund 2012

Kulturstyrelsen har traditionen tro valgt 10 væsentlige fund fra året, der gik.

2012 blev et stort år for arkæologien. Nye fund og uventede spor fra fortiden nærmest stod i kø for at komme op af den danske muld eller fra havets bund.

Flere af fundene, der alle giver ny viden om historien, kom frem ved planlagte udgravninger i forbindelse med byggeri og anlæg af nye veje og broer.

Men også i år er epokegørende skatte blevet fundet ved et lykke- eller detektortræf, når fritidsarkæologer i samarbejde med museerne afsøger nypløjede marker. 

Kulturstyrelsen og landets museer har traditionen tro valgt 10 væsentlige fund fra året, der gik. Listen er udarbejdet i samarbejde med landets museer.

En betingelse for udvælgelsen er, at fundet tilfører betydelig ny viden og kommer fra en ny udgravning. 

Læs mere på Kulturstyrelsens hjemmeside