Adgang til kulturarven – skal den gælde os alle?

Skal adgangen til vores fælles kulturarv kun gælde for 80 procent af befolkningen – eller skal den være for alle?

Sat på spidsen er det dilemmaet, som en konference torsdag d. 22. april i Eigtved Pakhus i København vil belyse. Under titlen "Adgang til kulturarven" handler konferencen om, hvordan personer med funktionsnedsættelse kan få bedre adgang til fredede bygninger og fortidsminder.

Kulturminister Brian Mikkelsen (K), siger:

"Ministeriet og Kulturarvsstyrelsen har fulgt op på handicaporganisationernes ønsker om bedre tilgængelighed, og derfor har vi i de seneste år arbejdet ihærdigt på at øge adgangen til fredede bygninger og fortidsminder. Men vi skal fortsat gøre en indsats, og konferencen er med til at sætte lys på de problemer, der er."

Konferencen samler 130 deltagere. Brian Mikkelsen tager den store interesse som et positivt tegn på, at tilgængelighed har fundet sin naturlige plads på dagsordenen, når man taler om kulturarven. Og han understreger også, at det er vigtigt at vi ikke ser tilgængelighed som et isoleret fænomen relateret til handicappede, men ser det som et gode for alle.

Konferencen finder sted i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, Dansk Center for Tilgængelighed og De samvirkende Invalideorganisationer (DSI). DSI´s formand, Stig Langvad, sætter før konferencen sin lid til, at der er sat gang i en meget positiv udvikling: "Forandringer er ofte udtryk for udviklingen i vort samfund – og nu er personer med handicap "sluppet fri og ud" og har behov for tilgængelighed. Derfor tænkes der i højere grad på at skabe adgang for alle – også til kulturarven," siger Stig Langvad.

Yderligere information:

Kontorchef Søren Riiskjær, tlf. 33 92 9832 og ekspeditionssekretær Rosa Cedermark, tlf. 33 92 98 28.